Aatem, Eeva ja muunsukupuolinen

Juho Antikainen kirjoitti 17.3 kirkon sukupuolikäsityksestä otsikolla: Kirkon näkemys sukupuolisuudesta on varsin moderni. Tätä väittämää hän perustelee Sakastin artikkelilla. Kyseisessä artikkelissa puhutaansukupuolisensitiivisyydestä ja muunsukupuolisuudesta.
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content3C0C61

Asia ei kuitenkaan ole ihan näin yksinkertainen. Trendit nimittäin näkyvät kirkossakin. Siksi onkin hyvä, että opillisissa asioissa vain kirkolliskokouksen määräenemmistö voi päättää opin muuttamisesta. Kirkolliskokous ei ole päättänyt, että Jumala loikin Aatamin, Eevan ja jonkun muunsukupuolisen.

Antikainen kirjoitti "näitä tekstejä lukiessa tulee hetkittäin hieman epätietoinen olo siitä, ollaanko sitä nyt kirkon vain Setan verkkosivuilla ..." Eipä ihmekkään, sillä artikkelin sanaston yhtenä lähteenä on SETA. Sanaston lähteet: vaestoliitto.fi/seksuaalisuus/tietoa-seksuaalisuudesta
seta.fi/hlbtiq
transtukipiste.fi/hlbtiq-sanasto

Sanaston esilläpito ei silti riitä todisteeksi kirkon sukupuolikäsityksen radikaalista muutoksesta vaan siitä, että joillakin tahoilla on halu se radikaalisti muuttaa. Sanaston käyttämisen yhteyteen tarvittaisiin kriittistä pohdintaa sekä katsausta siihen, mitä sukupuolesta opetetaan Raamatussa jabiologiassa ja mitä sukupuolella tarkoitetaan. Suomalaisessa lainsäädännössäkin tunnustetaan vain kaksi sukupuolta.

Sukupuolikäsityksen totuudenmukaisuutta ei myöskään voida arvioida sillä perusteella,vaikuttaako näkemys modernilta vai vanhanaikaiselta. Monet modernit asiat ovat aivan pöljiä kuten munakello- sovellus älypuhelimessa, joka pyytää käyttäjältään lupaa käyttää puhelimessasi olevia valokuvia..

Antikaisen tavoin pidän todella tärkeänä, että kaikkia ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti.  Ihmisten yhdenvertainen kohtelu ja kunnioitus eivät kuitenkaan vaadi gender-ideologian mukaista käsitystä sukupuolesta korvien välisenä asiana tai sosiaalisena konstruktiona. Gender-ideologia sotii kristillistä ihmiskäsitystä vastaan esittämällä sukupuolen lahjan sijasta kahleena. Tästä kirjoitin jo aiemmin.
http://susannakoivula.puheenvuoro.uusisuomi.fi/210180-onko-suola-kaynyt-mauttomaksi