Hyvän ja kauniin puolesta

Harva yhdistys on ”kaiken yhdistys”, joka ottaisi kantaa joka ikiseen asiaan. Joku viisaasti joskus sanoikin, että keskittyminen on voimaa. Aito avioliitto -yhdistys on perustettu edistämään alla olevia tavoitteita ja päämääriä: ”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja vahvistaa miehen ja naisen välisen avioliiton asemaa ja merkitystä aitona, erityisenä, luonnollisena ja pysyvänä instituutiona suomalaisessa yhteiskunnassa ja lainsäädännössä. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on edistää lapsen oikeutta tuntea sekä isänsä että äitinsä ja olla heidän hoidettavanaan koko lapsuusaikansa mikäli mahdollista. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää lapsen terveen sukupuoli-identiteetin kehittymistä siten, että pojan kasvua mieheksi ja tytön kasvua naiseksi tuetaan vahvistamalla sukupuolten luontaista erilaisuutta, sekä turvaamalla lapselle myös adoptiotilanteessa perhemalli, jossa lapsella on sekä isä että äiti.” http://aitoavioliitto.fi/tietoa_meista/

Nyt on kuitenkin niin, että näitä tavoitteita ei katsota hyväksyvin silmin ja niitä vastustavat tahot pitävät kiirettä leimakirveiden heitoissa ja virheellisen informaation jakamisessa. Ensikäden tieto on aina parempaa kuin toisenkäden tieto, joten voit lukea yhdistyksen omat tiedotteet puheenjohtajavaihdoksesta ja Mass Resistancesta. Aito avioliitto ry on selkeästi ja nopeasti irtisanoutunut entisen puheenjohtaja Jukka-Pekka Rahkosen islamia koskevista lausunnoista jo viime vuoden marraskuussa(!) http://aitoavioliitto.fi/uutiset/kotimaa/aito-avioliitto-yhdistyksen-puheenjohtaja-vaihtuu/

Mass Resistance puolustaa sananvapautta ja tämä tavoite on sellainen, jonka Aito avioliitto yhdistys jakaa, mutta virallista yhteistyötä Mass Resistancen kanssa ei ole. http://aitoavioliitto.fi/uutiset/aito-avioliitto-ja-mass-resistance/

Tämä kaikkien tulisi tietää: "Klassinen avioliittonäkemys ei perustu homofobiaan eikä sitä ole suunnattu ketään vastaan. Se perustuu avioliiton omaan luonnolliseen olemukseen, joka on rationaalisesti perusteltavissa ihmisen lisääntymisbiologiasta käsin.Emme hyväksy vihanlietsontaa ketään ihmistä tai ihmisryhmää kohtaan hänen näkemystensä tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi." http://aitoavioliitto.fi/tietoa_meista/

Sukupuolineutraali avioliittokäsitys halutaan nostaa kaiken kritiin yläpuolelle leimaamalla toisinajattelijat erilaisilla fobia-leimoilla. On hälyttävää, että vielä voimassa olevan avioliittolain kannattajat joutuvat vihamieliseen höykytykseen monilla eri foorumeilla. Olen täysin vakuuttunut, että näin tulee jatkumaan ellei avioliittolain muutoslakia kumota, sillä alkuperäisen avioliittoinstituution alentamien luokkaan ”syrjivä” ei voi olla vaikuttamatta yhteiskunnalliseen ilmapiiriin kielteisesti.

Aito avioliitto- yhdistys ei uhkaa kenenkään rakkautta, vapautta tai tasa-arvoa. Olemme hyvän ja kauniin puolesta; puolustamme naisen ja miehen välistä avioliittoinstituutiota, lapsen oikeutta biologisiin vanhempiin, sukupuolten luontaista erilaisuutta ja adoptiotilanteissa perhemallia, jossa lapsi saa korvaavia kokemuksia äidistä ja isästä.