Kirkon avioliittokäsitys pyritään hämärtämään

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen selonteko avioliittokäsityksestä on puhuttanut paljon niin kirkon sisällä kuin sen ulkopuolella. Selonteko linjaa, että kirkon avioliittokanta ei ole muuttunut: avioliitto on edelleen vain naisen ja miehen välinen liitto. Tästä huolimatta selonteossa ohjeistetaan seurakuntia sellaiseen käytäntöön, joka sotii tätä kirkon avioliittokäsitystä vastaan: ”Muussa seurakunnan toiminnassa periaatteena on, että samaa sukupuolta olevien avioliitto rinnastuu muihin siviilivihkimisenä toimitettaviin avioliittoihin. Kun seurakunnassa tutkitaan avioliiton esteitä tai seurakunnan tiloja halutaan vuokrata juhlaa varten, toimitaan kuten voimassa oleva ohjeistus määrää ja käytäntö edellyttää. Pyydettäessä voidaan seurakunnan jäsenen siviilivihkimisenä toimitettavan avioliiton puolesta rukoilla päiväjumalanpalveluksessa sen mukaan, mikä on paikallinen tapa…http://www.epressi.com/media/userfiles/46457/1472645958/pk-valmis-avioliittoselonteko-2016.pdf

Millä perusteella seurakunnilla olisi velvollisuus suorittaa avioliiton esteiden tutkinta nais- tai miesparin osalta, kun kirkko ei edes tunnusta tällaista avioliittokäsitystä? Tämä on aivan käsittämätöntä. Olisi suorastaan ironista, että kirkkoherranvirastossa todettaisiin samaa sukupuolta olevien parien kohdalla ”esteettömyys avioliittoon vihkimiselle”, kun yli 2000 vuotta vanha kristillinen traditio ja kirkon oma oppi avioliitosta ovat täysin tällaista avioliittokäsitystä vastaan!

Piispainkokouksen selonteon pohjalta seurakunnissa voidaan toimia siten, että jumalanpalveluksien yhteydessä ilmoitetaan kirkollisissa kuulutuksissa, että ”avioliiton ovat solmineet Simo ja Pertti”. Näin ollen tavallinen seurakuntalainen voi tahtomattaan osallistua jumalanpalvelukseen, jossa näin mitätöidään naisen ja miehen välinen avioliittokäsitys. Useat kirkon työntekijöistäkin kokisivat ongelmallisena osallistumisen tämän sisältöiseen jumalanpalvelukseen, koska he eivät vastoin omaatuntoaan halua mukautua ideologiseen ja epäkristilliseen avioliittokäsitykseen. Mitä siitä seuraisi näille työntekijöille? Nähtäväksi jää. Ja mitä tulee seurakuntien tiloihin, niin niitä saa antaa ”hääjuhlapaikoiksi” samaa sukupuolta oleville pareille. Näin kirkonkin piirissä käsitys avioliitosta naisen ja miehen välisenä liittona ovelasti häivytetään.

Kirkon työntekijänä olen näköalapaikalla ja näen sekä kuulen, miten uutta avioliittokäsitystä pyritään iskostamaan kirkon käytännön toimintaan. Kirkko ei tule olemaan entisensä, jos avioliittolain muutos astuu voimaan. Tukalat oltavat tulisivat kirkossa erityisesti niillä, jotka haluavat pitäytyä naisen ja miehen väliseen avioliittokäsitykseen. He ovat kahden tulen välissä, sukupuolineutraalin avioliittolain ja Raamatusta luopuneiden.

Kirkko joutuu suuriin vaikeuksiin usealla rintamalla, jos avioliittolain muutosta ei eduskunnassa kumota vasta-aloitteella. Kirkon oikeus vihkiä vain eri sukupuolta olevia pareja kyseenalaistetaan jo nyt, niin oikeustieteen professorin kuin kirkon sateenkaaripappien taholta. http://areena.yle.fi/1-3073436
http://www.valomerkki.fi/uutiset/oikeustieteen-professori-kirkolla-on-velvollisuus

Avioliittolain muuttamista kannattaneet vakuuttelivat, ettei avioliittolain muutos vaikuttaisi kirkkoon. Kuinka väärässä he olivatkaan.