Äitiyslaki-aloitteen epäkohdista on vaiettu

1.2.2018
Eduskunnan lakivaliokunta on päättänyt tehdä Äitiyslaki-kansalaisaloitetta KAA 3/2016

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KAA_3+2016.aspx puoltavan mietinnön, josta eduskunta äänestänee helmikuussa 2018. Aloitteessa ehdotettujen lakien epäkohdista on tyystin vaiettu valtamediassa ja aloitetta puoltavissa lausunnoissa (esimerkkinä Lapsiasiavaltuutettu, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset).

Voisi kuvitella, että suoraan lapsia koskettava lakialoite saisi edes jonkun journalistin esittämään yhden tai kaksi kriittistä kysymystä sen sisällöstä. Eniten ihmettelen kansanedustajien enemmistön hiljaisuutta äitiyslaki-aloitteesta. Eikö yhdenvertaisuus kosketa lapsia? 

 

Äitiyslain säätäminen johtaisi lapsen oikeuksien heikentymiseen:

”Mikäli lapselle vahvistettaisiin hedelmöityshoitoon suostumuksen antanut nainen toiseksi äidiksi, niin lapselle ei voitaisi sen jälkeen enää koskaan vahvistaa isää, vaikka lapsen synnyttänyt äiti ja biologinen isä sekä 15-vuotta täyttänyt lapsi niin haluaisivat.”
http://aitoavioliitto.fi/wp-content/uploads/Täydentävä-lausunto-Äitiyslaki.pdf

 

Lisää tietoa ehdotetun äitiyslain epäkohdista:
Oikeusministeriön työryhmän lausunnossa äitiyslaki-asiasta sanottua https://www.otakantaa.fi/fi/keskustelut/251/kommentti/2060/#kommentti-2060

Äitiyslaki-aloitetta koskevia kirjoituksia https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/199/osallistuminen/460/keskustelu/

Äitiyslaki-aloite ja sen vaikutukset

https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/199/

Äitiyslaki-aloitteesta on tehty myös opinnäytetyö: Camilla Hyypiä ÄITIYSLAKI KANSALAISALOITTEENA – huomioita tuomioistuimen näkökulmasta.

https://www.theseus.fi/handle/10024/137898 
 


Äitiyslaki-aloitteen epäkohdista ei tule vaieta.