Paras mies on nainen?

19.9

Yle:n artikkelissa 19.9 kirjoitetaan lokakuussa ilmestyvästä suomalaisen poikatutkimuksen kokoomateoksesta otsikolla: ”Poikien pitäisi pystyä ottamaan haltuun tyttömäisiä ominaisuuksia, koska niitä tarvitaan elämässä" – Poikatutkimus pyrkii purkamaan sukupuolistuneita käytäntöjä, joita on kaikkialla”  https://yle.fi/uutiset/3-10391891

Mikä suuri paheksunta tulisikaan jos otsikossa lukisi näin: ”tyttöjen pitäisi pystyä ottamaan haltuun poikamaisia ominaisuuksia, koska niitä tarvitaan elämässä.” Minusta tällaiset lausunnot ovat ahtaiden sukupuoliroolien vahvistamista. Ikäänkuin poikien tulisi olla enemmän tyttömäisiä pärjätäkseen paremmin elämässä.

Itse artikkelissa lukee kyllä hieman eri sävyyn tästä: ”Poikien pitäisi pystyä ottamaan haltuun niitä ominaisuuksia, mitä pidetään tyttömäisinä, koska niitä tarvitaan elämässä, Huuki sanoo.” Tunteista puhuminen ja empatiakyky ovat tärkeitä ominaisuuksia ja taitoja kaikille ihmisille.

Artikkelin sävy on poikia ja miehiä syyllistävä ja yleistävä. Pehmeämmän mieskuvan perään haikaillaan, mutta tilaa ei näytä jäävän maskuliinisille pojille. Mitä tulee avioliittoon ja perhe-elämään, niin uskallan väittää, että valtaosa naisista kaipaa, haluaa ja valitsee maskuliinisen miehen puolisokseen. Hän kun ei etsi itsensä kaltaista feminiinistä olentoa.

”Jos pojat pienestä pitäen kasvatetaan ajattelemaan, että heitä varten ovat vain matematiikka ja tekniikka, silloin he myös hakeutuvat sellaisille aloille, Huuki perustelee.” Poikien hakeutuminen matemaattisille ja teknisille aloille Huuki näkee kasvatuksen seurauksena. On kuitenkin tutkittu, että miehillä on luontaista kiinnostusta näille aloille. Luontainen kiinnostus lienee joillekin paha pala purtavaksi, sillä sehän kertoo, että miehet ja naiset ovat erilaisia.

Naisten ja miesten eroja ei poisteta kasvatuksella, sillä ne eivät ole yksinomaan kasvatuksen tulosta. Miesten ja naisten hakeutuminen eri aloille ei ole siis merkki kapeasta mies- tai naiskuvasta. Tuija Huuki, Oulun akatemiatutkija esittää päinvastaista.

”Poikatutkimus-kirjan viesti on, että ahtaiden sukupuolinormien ylittäminen on mahdollista ja se kannattaa.Ensinnäkin se voisi toimia ratkaisuna oppimisen ongelmiin, kasvattaa koulumyönteisyyttä ja lisätä poikien lukuintoa.” Koulujen opetusta tulisi kehittää suuntaan,mikä palvelisi tasapuolisemmin poikien ja tyttöjen oppimista. Poikatutkimus-kirja viestii kuitenkin sitä, että ongelma olisi poikien tavassa toimia ylhäältä annetussa sukupuoliroolissa. Onko todella niin, että pojat lukevat vähemmän kuin tytöt, siksi että lukemista pidettäisiin ”tyttöjen juttuna”? Vai ovatko pojat keskimäärin enemmän toiminnallisempia kuin tytöt, ja siksi poika on enemmän liikkeessä kuin kirja kädessä? Yksilöllisiä eroja toki on. Lukijalle huomautettakoon, että olen huolestunut nuorten vähäisestä lukemisesta, niin tyttöjen kuin poikienkin..

Suomalaisen poikatutkimuksen kokoomateoksessa väitetään jopa näin: ”Sukupuoli "lukitaan" viimeistään synnytyssairaalassa värikoodattujen tunnisteiden ja sosiaaliturvatunnuksen myötä”.Sukupuoli on muuttumaton ominaisuus, jonka näkyminen vaikkapa sosiaaliturvatunnuksessa ei ole mikään moraalinen vääryys. Sukupuoli on iloinen ja myönteinen asia, jota ei tarvitse kätkeä teennäisen neutraaliuden taakse.

Mieheyteen ja naiseuteen suhtaudutaan kovin eri lailla. Ensimmäisen kohdalla tutkijat ja osin valtamediakin korostaa toksista maskuliinisuutta ja jälkimmäisen kohdalla koko maailman pelastavaa feminiinisyyden voimaa. Tasapaino on kadoksissa ja siitä monet ongelmat yhteiskunnassa johtuvatkin.