Kultainen kuvapatsas

Noin puoli vuotta myöhemmin kristillisen ihmissuhde-oppaan julkaisusta nostatettiin huuto tässä maassa. Oppaassa kuvattiin yhteiselämän muodoksi naisen ja miehen välinen avioliitto ja tohdittiinpa siinä tuoda esille myös huoli nuorten pornon kuluttamisesta. Tämä huuto on vahvistunut joulukuun alussa. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila avoimessa kirjeessään Sleylle ajaa nurkkaan kristilliset järjestöt ja seurakunnat ja vaatii näitä olemaan ”nöyriä” lain edessä, ei kiivaita.

Aivan kuin Kutsuvat sitä rakkaudeksi -oppaan tekijät olisivat jollain lailla uhmanneet Suomen lakia. Suomessa ei ole kielletty harjoittamassa konservaatiivista teologiaa, toisin sanoen klassisen kristinuskon opettamista. Lukuisa joukko Raamatun ihmiskuvaa ja avioliittokäsitystä vieroksuvia seksuaaliterapeutteja ja psykiatreja ovat vedonneet Kurttilaan, jotta tämä puuttuisi oppaan sisältöön.

”Noin neljäkymmentä psykiatrian, psykoterapian ja seksuaaliterapian ammattilaista vetoaa lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilaan, jotta tämä ottaisi huolelliseen tarkasteluun konservatiivikristittyjen nuorille tuottaman seksuaalietiikan oppaan.

Avioliittolain muutos vaikuttaa näiden tapahtumien taustalla, kiristäen yhteiskunnallista ilmapiiriä. Erityisesti samaa sukupuolta olevien suhteita ei saisi edes rippikoulussa todeta Jumalan tahdon vastaisiksi. Raamattuhan lähtee siitä, että miehelle tehtiin kumppaniksi nainen. Niin poliittisesti epäkorrektia kuin tällainen Raamatun opetus onkin, niin uskonnonvapauteen sisältyy oikeus opettaa valtavirrasta poikkeavaa seksuaalietiikkaa. Omituista, että Raamatun käyttöä yritetään rajoittaa, siihenhän juuri opas pohjautuu.

Kutsuvat sitä rakkaudeksi -opasta kritisoidaan vetoomuksessa myös siitä, ettei se tunnusta sukupuolen moninaisuutta. Sukupuolen moninaisuus-ajattelu ei ole tiedettä, vaan ideologiaa. Raamattu sen sijaan tunnustaa biologisen todellisuuden, onhan se Luojan omaa käsialaa. Tytöistä kasvaa naisia, pojista ei.

Vetoomuksessa Tuomas Kurttilalle lausutaan näin: ”Käsityksemme mukaan opas loukkaa ihmisoikeuksia, seksuaalioikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Toivomme, ettei tämänkaltaisen opetuksen uhreja enää tulisi lisää", vetoomuksessa todetaan."

Opas loukkaa sateenkaarieetoksen omaksuneiden mieliä, ei mitään muuta. Se ei todellisuudessa riko ihmisoikeuksia millään muotoa. Opas nojaa yhteen keskeiseen ihmisoikeuteen ja se on uskonnonvapaus. Oppaan tekijät harjoittavat myös sanan- ja ilmaisunvapautta tuodessaan ei-setasertifioidun näkökulman sukupuolta ja seksuaalisuutta koskettaviin kysymyksiin. Oppaassa korostetaan, että jokaisen ihmisarvo on sama, sitä ei lisää tai vähennä seksuaalinen suuntautuminen.

Konservatiivisille kristityille nuorille ja nuorille aikuisille vetoomuksen allekirjoittajat antavat alentavan viestin, tahtomattaankin: te olette kristillisen seksuaalietiikan uhreja. Eikö  kenellekään muka ole oikeutta kuulla Raamatun opetuksia perheestä, seksuaalisuudesta ja avioliitosta?

Kotimaa24:n artikkelissa kerrotaan: "Esitykseni on, että uskonyhteisöjen lapsen edun mukaisuutta tulisi seurata ja niitä tukea tunnistamaan voimassa oleva lainsäädäntö", Kurttila kirjoittaa. Hän lisää, että Kutsuvat sitä rakkaudeksi -julkaisua tarkastellessaan hän joutuu toteamaan, että aloite on edelleen ajankohtainen.”

Tässä asiayhteydessä tukeminen tarkoittanee uskonyhteisöjen pehmeää pakottamista omaksumaan avioliittolain muutoksen mukainen avioliittokäsitys. On ongelmallista, että  (lapsiasiavaltuutetun viran omalle poliitikalleen alistaneelle)Kurttilalle perinteiset Raamatun opetukset avioliitosta ja seksuaalisuudesta näyttäytyvät synkästi lapsen edunvastaisina. Se motivoinee häntä jatkossakin seuraamaan uskonnollisten yhteisöjen opetusta ja hengittämään näiden niskaan valtiovallan edustajana.

Lapsiasiavaltuutetulta ja vetoomuksen allekirjoittaneilta voisi odottaa uskonnonvapauden kunnioittamista myös niinkin herkissä kysymyksissä kuin avioliitto,seksuaalisuus ja sukupuoli.

Länsimaissa kritinusko pyritään alistamaan hlbtq-liikkeen arvovallan alle. Se tuo mieleeni Danielin kirjan kertomuksen kultaisesta kuvapatsaasta, jota kaikkia vaadittiin kumartamaan. (Daniel.3)


Kuningas Nebukadnessar teetti kultaisen kuvapatsaan --Niin tulivat satraapit, käskynhaltijat ja maaherrat, neuvonantajat, rahavarainhoitajat, tuomarit, poliisipäälliköt ja kaikki maakuntien korkeat virkamiehet kuningas Nebukadnessarin pystyttämän patsaan vihkimisjuhlaan, ja he asettuivat patsaan eteen. Kuuluttaja julisti kaikuvalla äänellä: »Kuulkaa, kaikki kansat, kansakunnat ja kielet, mitä teille sanotaan! Heti kun te kuulette torven, huilun, sitran, harpun, luutun, säkkipillin ja koko juhlamusiikin soivan, teidän tulee heittäytyä maahan ja kumartaa tätä kultaista patsasta, jonka kuningas Nebukadnessar on pystyttänyt. Se, joka ei heittäydy maahan ja kumarra, heitetään heti tuliseen uuniin.

Kuullessaan torven, huilun, sitran, harpun, luutun ja koko juhlamusiikin soivan kaikki, mitä kansaa ja kansakuntaa he olivatkin, heittäytyivät oitis maahan ja kumarsivat kultaista patsasta, jonka kuningas Nebukadnessar oli pystyttänyt.

Silloin astui esiin muutamia kaldealaisia miehiä, jotka alkoivat syyttää juutalaisia. He puhuttelivat kuningas Nebukadnessaria ja sanoivat: »Ikuisesti eläköön kuningas! Sinä, kuningas, olet antanut määräyksen, että jokaisen, joka kuulee torven, huilun, sitran, harpun, luutun, säkkipillin ja koko juhlamusiikin soivan, tulee heittäytyä maahan ja kumartaa kultaista patsasta ja että se, joka ei heittäydy maahan ja kumarra, heitetään tuliseen uuniin.On juutalaisia miehiä, Sadrak, Mesak ja Abed-Nego, jotka olet pannut hoitamaan Babylonin maakunnan hallintoa. He eivät ole piitanneet sinun määräyksestäsi, kuningas. He eivät palvele sinun jumaliasi eivätkä kumarra kultaista patsasta, jonka olet pystyttänyt.»

Silloin Nebukadnessar raivoisan vihan vallassa käski noutaa Sadrakin, Mesakin ja Abed-Negon. Kun miehet tuotiin kuninkaan eteen, Nebukadnessar puhutteli heitä ja sanoi: »Ettekö te, Sadrak, Mesak ja Abed-Nego, tosiaankaan tahdo palvella minun jumaliani ettekä kumartaa kultaista patsasta, jonka olen pystyttänyt? Jos nyt suostutte heittäytymään maahan ja kumartamaan teettämääni patsasta heti kun kuulette torven, huilun, sitran, harpun, luutun, säkkipillin ja koko juhlamusiikin soivan, niin hyvä on. Mutta jos ette kumarra, teidät heti heitetään tuliseen uuniin. Ja mikä jumala voisi teidät pelastaa minun käsistäni?» Sadrak, Mesak ja Abed-Nego sanoivat kuningas Nebukadnessarille: »Tähän ei meidän tarvitse lainkaan vastata. Jumala, jota me palvelemme, pystyy pelastamaan meidät tulisesta uunista, ja hän voi pelastaa meidät myös sinun käsistäsi, kuningas.

Ja vaikka niin ei kävisikään, kuningas, saat olla varma siitä, että sinun jumaliasi me emme palvele ja sitä kultaista patsasta, jonka olet pystyttänyt, me emme kumarra.»