Pyhäinhäväistys

Yle uutisoi tuoreeltaan Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa tapahtuvasta muutoksesta, jota jotkut kutsuisivat luopumukseksi, toiset taas kulttuurimarxismiksi. ”Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on päättänyt, että jatkossa myös samaa sukupuolta olevat parit voivat varata Tuomiokirkkoseurakunnan tiloja vihkimistä varten.” Uutisen kuvatekstissä lukee: ”Samaa sukupuolta olevat parit voidaan jatkossa vihkiä myös Helsingin tuomiokirkossa.” https://yle.fi/uutiset/3-10493889

Kuvatekstin luettuani mieleeni tuli yksi sana: pyhäinhäväistys. Tuo vanha sana kuvaakin tapahtunutta varsin osuvasti. Kirkkotilahan on pyhitetty Jumalan kohtaamiseen ja Raamatun sanan julistukselle, ja nyt samassa kirkkotilassa pidettäisiin toimituksia, jotka pilkkaavat Raamattua ja Jumalaa. Raamattu opettaa, että avioliitto on naisen ja miehen välinen liitto. Vaihtoehtoinen kuvateksti voisi kuulua tähän tapaan: ”Helsingin tuomiokirkossa saa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja kirkon opin vastaisen avioliittokäsityksen mukaisesti. Seurakuntalaisia johdetaan pois Raamatun sanasta.”

Päätös tilojen antamisesta samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkimisille perustuu seurakuntaneuvoston jäsenten ja varajäsenten tekemään aloitteeseen. ”Aloitteessa esitettiin, että maaliskuussa 2017 voimaan tulleen avioliittolain muutoksen myötä myös Tuomiokirkkoseurakunnan tilat olisivat tasapuolisesti kaikkien seurakuntalaisten käytettävissä."
https://www.helsinginseurakunnat.fi/tuomiokirkkoseurakunta/uutiset/tuomiokirkkoseurakunnantilatkaikkienseurakuntalaistenkaytettavissa

Aloitteessa vedotaan suoraan avioliittolain muutokseen, aivan kuin se oikeuttaisi tai velvoittaisi kristillistä kirkkoa kääntämään selkänsä Raamatun selkeälle opetukselle avioliitosta. Seurakuntalaisten tasapuoliseen kohtelemiseen viittaamalla Tuomiokirkkoseurakunta antaa ymmärtää, että olisi jollain lailla syrjivää edellyttää,että kirkon tiloissa saa vihkiä avioliittoon vain eri sukupuolta olevia pareja, vaikka kirkon oma avioliittokäsitys ei ole sukupuolineutraalia laatua. Kirkkoon tuodaan sisälle pride-henkinen avioliittokäsitys epävirallisia teitä, milloin sitä perustellaan rakkaudella ja milloin tasapuolisuudella. Ei kaikkia kirkon tiloja tälläkään hetkellä kuka tahansa saa käyttää mihin tahansa. Kirkko kun ei ole jokin tilavuokraaja, vaan uskonnollinen yhdyskunta. Helsingin Tuomiokirkkoseurakunta liputtaa siis sukupuolineutraalin avioliittokäsityksen puolesta, joka ei ole ainoastaan kristilliselle uskolle vieras, jota edellä lyhyesti kuvailen, vaan sen mukaan avioliitto naisen ja miehen välisenä on syrjintää ja siihen sisältyy myös viesti,ettei lapsella ole oikeutta isään ja äitiin. Samalle tielle on lähteneet jotkin muutkin evankelis-luterilaiset seurakunnat jo aiemmin.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa saa vapaasti julistaa sukupuolineutraaliuden vinosanomaa, mutta sen kritisoiminen ja perinteisen avioliittokannan esiin tuominen tuppaa olemaan kirkkopoliittisesti hyvin epäkorrektia, ellei jo suorainen synti -josta pitää tehdä parannusta. 

Vaihtoehtoinen otsikko tälle blogitekstille: jumalanpilkkaa luterilaisittain.