Kiellettyä koulussa? Ei suinkaan!

Aito avioliitto ry nousi viime viikolla otsikoihin ja keskustelun aiheeksi sosiaalisessa mediassa, kun sen osallistuminen Educa2019-messuille peruttiin.

Aito avioliitto ry:n linjausten on väitetty virheellisesti olevan ristiriidassa opetussuunnitelman perusteiden kanssa. Aito avioliitto -yhdistys tarkoituksensa mukaisesti haluaa edistää naisen ja miehen välisen avioliiton asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa, erityisesti lapsen oikeuksien näkökulmasta. Aito avioliitto ry haluaa myös tukea tyttöjen kasvua naisiksi, ja poikien kasvua miehiksi. Opetussuunnitelman perusteissa ei suoraan eikä epäsuorasti aseteta minkäänlaista estettä sitoutua sellaiseen avioliittokäsitykseen tai ilmaista sellaista avioliittokäsitystä, jossa avioliitto nähdään miehen ja naisen välisenä liittona. Avioliittolain muutos muutti avioliiton solmimisen perusteita juridisella tasolla, mutta kansalaisilla on yhä oikeus omantunnon, sanan- ja uskonnonvapauden perusteella säilyttää avioliittokantansa muuttumattomana ja ilmaista se. *

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen on todennut Aito avioliitto ry:lle 29.6.2018 ”Sukupuolen moninaisuus -käsite ei sisälly opetussuunnitelman perusteiden eri oppiaineiden tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä määrääviin osiin. ”Heinonen on myös samassa yhteydessä selventänyt, että ”Tasa-arvotyö on taitolaji” (TOT) -opas ei sisällä kouluja velvoittavia määräyksiä.” *

YLE:n Uudenmaan alueuutisissa väitettiin 11.1.2019, että Aito avioliitto -yhdistys ajaisi perinteistä sukupuolimallia. Näin ei kuitenkaan ole. Se, että että olemme naisia tai miehiä, ei perustu perinteeseen, vaan biologiaan. Aito avioliitto ry ei kannata sukupuoleen liittyviä stereotypioita. Kannatamme esimerkiksi sitä, että oppilaita ohjataan valitsemaan itseään kiinnostava ammatti, sukupuolesta riippumatta. Aito avioliitto ry:n sukupuolikäsitys ei ole ristiriidassa opetussuunnitelman perusteiden tai Opetushallituksen linjausten kanssa.

Ja mitä tulee Educa -messujärjestäjien peruuttamispäätökseen, niin Aito avioliitto -yhdistys on jättänyt sen Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan arvioitavaksi, koska pitää sitä syrjivänä. **

*Julkaistu aiemmin osana laajempaa kannanottoa. 
http://aitoavioliitto.fi/artikkelit/kannanotto-aito-avioliittoeduca-uutisointiin/

** http://aitoavioliitto.fi/artikkelit/valitus-yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvolautakunnalle/