Käsi sydämelle, kuinka suvaitsevainen olet?

Aito avioliitto- yhdistys pitää tapahtuman Heurekassa 28.3, jossa myös julkaistaan kansalaisaloite avioliittolain palauttamiseksi naisen ja miehen väliseksi. Jostain syystä, asiasta on syntynyt suuri kohu. Nykyään on radikaalia ja villiä pitää esillä näkemystä, jonka mukaan avioliitto on vain naisen ja miehen välinen liitto.

Monet suvaitsevaisuuden ja yhdenvertaisuuden puolesta puhuvat olisivat valmiita kieltämään tapahtuman pitämisen Heurekassa ja osa olisi varmasti valmiita kieltämään tapahtuman pidon, pitopaikasta riippumatta. Kaappiin saisi ehkä mennä ja todeta siellä "julkisesti" kannattavansa aitoa avioliittoa, joka on miehen ja naisen välinen liitto.

Näille kaikille mielensäpahoittajille haluan nyt hieman lukea yhdenvertaisuuslakia: "1 § Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa." 8 § "Syrjinnän kielto Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä."

Aito avioliitto- tapahtuman järjestämisen estäminen olisi syrjintää, koska syrjiä ei saa mm. vakaumuksen, mielipiteen tai poliittisen toiminnan perusteella. Toinen tärkeä seikka on ymmärtää se, että avioliittoa miehen ja naisen välisenä pitävät eivät syrji seksuaalivähemmistöjä. Avioliittolaissa on kyse siitä, mikä on avioliitto. Avioliittolaissa ei ole kysymys mitä mieltä ollaan siitä, että kaksi miestä pussaa tai kaksi naista rakastavat toisiaan. Mikään laki Suomessa ei kiellä kumpaakaan eikä kukaan sellaista esitäkään. Olen hyvin huolestunut siitä, että ilmapiiri Suomessa kiristyy kiristymistään ja äänenpainot kovenevat suhteessa avioliittolainsäädäntöön. Ihmiset, jotka kannattavat miehen ja naisen välistä, aitoa avioliittoa kokevat painostusta ja nekin tahot, jotka eivät sitä kannata joutuvat ankaran kritiikin kohteeksi, jos eivät ota irtiottoa julkisesti tästä näkemyksestä.

Avioliittolain muutos ei ole edes astunut vielä voimaan ja ilmapiiri on jo nyt muuttunut näin painostavaksi. Tärkeää onkin, ettei se astu koskaan voimaan Suomessa, koska sen seurauksena vapaus ilmaista omia näkemyksiä ilman halveksuntaa, tulee kaventumaan pienestä olemattomaksi.

 Se aika, että voisi kannattaa miehen ja naisen välistä avioliittolakia ilman haukkumista tai leimaamista, on mennyt ohi jo aikaa sitten. Todellinen yhdenvertaisuus sallii eriävät näkemykset ja suvaitsevaisten ihmisten tulisi edistää avointa keskustelukulttuuria ja kunnioitusta.

Käsi sydämelle, kuinka suvaitsevainen oikeasti olet?
--

Julkaistu aiemmin 12.3.2015, Uusi Suomen Puheenvuoro-blogissani