Maahanmuuttokeskustelun avoimuuskoe

Maahanmuutosta on vaikeaa keskustella avoimesti ja kriittisesti.Kukkahattutädin tai rasistin leiman saa kovin herkästi, joten moni jättää sanomatta kantansa kaikkia suomalaisia koskevaan asiaan eli maahanmuuttopolitiikkaan. Maahanmuuttoon tulisi voida suhtautua avoimesti ja kriittisesti aivan kuten muihinkin asioihin.

Olin kymmenen viikkoa työharjoittelussa maahanmuuttajien parissa sosionomi-opintojen puitteissa ja sain läpileikkauksen maahanmuuttoon. Maahanmuuttajista puhuessa puhumme yksilöistä, emme ryhmästä ja se olisi hyvä tiedostaa. Maahanmuuttajien taustat, kansallisuus, varallisuuden taso ja tarpeet vaihtelivat suuresti. Osa oli tullut maahan vapaaehtoisesti, toiset pakon sanelemana. Heitä kaikkia yhdisti kuitenkin halu päästä työelämään ja jatko-opintoihin. Moni maahanmuuttaja kantoi repussaan myös taakkoja omasta kotimaastaan. Kuulin toinen toistaan raskaampia elämäntarinoita, joita olin sitä ennen kuullut lähinnä uutisissa ja dokumenteissa. En voi siis yhtyä ajatukseen, että "maahanmuuttajilla kaikki olisi helppoa."

Maahanmuuttopolitiikan tulee olla hallittua ainakin kahdesta syystä: jotta emme tekisi karhunpalvelusta maahanmuuttajille ja jotta emme tekisi karhunpalvelusta suomalaisille. Maahanmuuttajien onnistunut integrointi yhteiskuntaan vaatii resursseja, joita Suomella on vähenevässä määrin. Olen nähnyt sen omin silmin, miten paljon taloudellisia resursseja ja muita resursseja kotouttaminen vaatii. Kieliopinnot, asuntolat, opintotuet ja toimeentulotuki olivat myös yhteisiä nimittäjiä näille työharjoittelussa kohtaamilleni maahanmuuttajille. Tarvitaan paljon resursseja, jotta maahanmuuttaja pääsee omaan ja yhteiskunnan asettamaan tavoitteeseen eli työelämään. Maltti on siis valttia myös maahanmuutto-politiikassa.

Suomen kielen oppimisen näen tärkeimpänä yksittäisenä tekijänä maahanmuuttajan kotouttamisessa. Ilman kielitaitoa on vaikeaa löytää omaa paikkaa yhteiskunnasta ja päästä leivän syrjään kiinni. Epäonnistuneesta kotouttamisesta kärsii kantaväestö, syrjäytyminen kun tekee harvalle hyvää. Kieliopintojen resursseja ei tule siis tulevaisuudessa vähentää eikä keskustelua maahanmuutosta lopettaa. Keskusteluun liittyy myös kuunteleminen ja halu ymmärtää toisen näkökantoja, muutoin dialogi on monologi.

Maahanmuuttajien tekemistä rikoksista ei pidä vaieta suvaitsevaisuuden nimissä. Realistinen kuva maahanmuutosta auttaa kehittämään kotouttamista ja pysymään ajan tasalla. Vastuullista ja järkevää maahanmuuttopolitiikkaa ei voida tehdä, jos kielletään tosiasiat tai edes osa niistä. Kannatan hallittua ja inhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa, jota kristillisdemokraatit edustavat.
--
Julkaistu aiemmin Uusi Suomen Puheenvuoro-blogissani 8.4.2015