Moniavioisuus jaa/ei

Ylen kioski-ohjelmassa 11.6 keskusteltiin moniavioisuudesta ja polyamoriastakin siinä sivussa. Keskustelijoista yksi oli Maryan Askar, joka koki avioliittolain olevan vieläkin epätasa-arvoinen, koska moniavioisuutta ei sallita. Samoin koki polyamorisissa suhteissa elävä Melissa Mäntylä, joka haluaisi naimisiin kahden kumppaninsa kanssa. Askar ei kuitenkaan sallisi sukupuolineutraalia moniavioisuutta ja hän perusteli moniavioisuutta sharia-lailla, jossa miehelle sallitaan neljä vaimoa.Kolmas keskustelija oli perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari, joka toi hyvin esille sen, että moniavioisuuden salliva avioliittolaki johtaisi mutkikkaisiin tilanteisiin esimerkiksi erotilanteissa ja perintöasioissa. Voimassa olevaa avioliittolakia kannattava Huhtasaari pohti myös moniavioisen avioliittolain vaikutuksia lapsiin.

Naisen ja miehen välistä avioliittolakia kannattavien kysymykset siitä, johtaako sukupuolineutraali avioliittokäsitys lukumääräneutraaliin avioliittokäsitykseen sivuutettiin, kun ajettiin avioliittolain muutosta koskemaan samaa sukupuolta olevia pareja. En usko, että lukumääräneutraali avioliittolaki olisi kulman takana, mutta silti esteitä sen tieltä jo raivataan. Jos unohdamme mistä luku kaksi (1 mies + 1 nainen= 2) tulee avioliittolakiin, silloin horjuu perusteet avioliiton rajaamiseen kahteen henkilöön.

Sukupuoli- ja lukumääräneutraali avioliittolaki toisi lasten elämään sellaista epävakautta, jota emme osaa edes kuvitella. Jos perheet perustetaan vierivälle kivelle vakaan kallion sijasta, miten luulet perheiden voivan tulevaisuudessa? Miten lapsi voi rakentaa terveitä kiintymyssuhteita omiin vanhempiinsa polyamorisissa suhteissa taikka moniavioisissa suhteissa? Jos tuleville sukupolville ei välitetä mallia vakaasta parisuhteesta, miten he voisivat oppia solmimaan sellaista? On täysin utopistinen väite, että lapsi voisi paremmin useamman rakastavan aikuisen välisissä suhteissa kuin oman äidin ja isän välisessä avioliitossa.

Minua haastetaan aika ajoin blogin kommenttiosiossa ottamaan kantaa Vanhassa Testamentissa esiintyvään moniavioisuuteen, joten tässä yhteydessä teen sen lyhyesti: Raamatun kertomukset moniavioisuudesta eivät mielestäni toimi argumentteina moniavioisuuden puolesta. Niissä tuodaan esille kaunistelematta vaimojen mustasukkaisuudet, kokemukset epätasapuolisuudesta ja kilpailu oman lapsen asemasta suhteessa isään ja puolison toisiin lapsiin. Vanha Testamentti ei tunne sellaista moniavioisuutta, mikä olisi ns. sukupuolineutraalia. Jeesus ei aja moniavioisuutta, vaan Uudessa Testamentissa hän vahvistaa yksiavioisuuden: ”Hän vastasi heille: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi?" Ja hän jatkoi: "Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."(Matt.19:4-6). Kioski-ohjelmassa käsiteltiin moniavioisuutta myös islamin näkökulmasta, joten tässä yksi näkökulma näin kristinuskonkin suunnalta.

Avioliittolain palauttaminen koskemaan yhtä naista ja yhtä miestä ei ole ainut palauttamisen arvoinen asia. Toivon, että Suomessa alettaisiin taas arvostamaan itse avioliittoa. Avioliittoon sitoutuminen, omien lasten kasvattaminen yhdessä ja uskollisuus avioliitossa ovat yhteiskunnallemme suotuisia asioita. Ne eivät ole trendikkäitä asioita, mutta niiden varaan on hyvä rakentaa, varsinkin perheitä.

http://www.aitoavioliitto.fi/kansalaisaloite.html
--
Julkaistu aiemmin Uusi Suomen Puheenvuoro-blogissani 12.6.2015