Mitä Raamattu todella opettaa avioliitosta?

 5.9 Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa Helsingin hiippakunnan hiippakuntadekaani Reijo Liimatainen kirjoitti, ettei ole juridisia tai teologisia esteitä vihkiä kirkossa nais-ja miespareja. Liimatainen ottaa tekstissään räikeän irtioton kirkon virallisesta avioliittokannasta ja pyrkii oikeuttamaan sen liberaalilla Raamatun tulkinnalla, jossa kielteisestä tulee myönteinen, mustasta valkoinen ja avioliitosta sukupuolineutraali instituutio.

Raamatussa kerrotaan, että Jumala loi miehelle kumppaniksi naisen ja sääti heille avioliiton. ”Herra Jumala sanoi: "Ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen.”  ”Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että he tulevat yhdeksi lihaksi.” 1.Moos.2:18,24 Raamatun avioliittonäkemyksessä korostuu se, että sukupuolet täydentävät toinen toisiaan.

Jeesus vahvistaa luomiskertomuksen opetuksen avioliitosta. ”... "Ettekö ole lukeneet, että Luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi?" Ja hän jatkoi: "Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako." Matt.19:4-6 Raamatusta ei voi löytää kuin yhden avioliittomallin: naisen ja miehen välisen.

”Miesten väliseen seksiin viitataan Raamatussa viisi kertaa. Kaikki maininnat ovat sävyltään kielteisiä. Missään kohdassa ei kuitenkaan puhuta kahden tasavertaisen kumppanin toista kunnioittavasta suhteesta.”, Liimatainen kirjoittaa samaisessa HS:n pääkirjoituksessa.

Liberaali teologia pyrkii kieltämään sen tosiasian, että tasaveroiset samaa sukupuolta olevien väliset parisuhteet olivat tunnettuja jo Paavalin aikana. Emme tiedä tänä päivänä jotakin sellaista uutta homoseksuaalisuudesta, että se asettaisi Raamatun seksuaalietiikan tai avioliittokäsityksen uuteen valoon. Raamattu suhtautuu ehdottoman kielteisesti samaa sukupuolta olevien suhteisiin pitäen niitä luonnon vastaisina, koska Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi. ”Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan. ” (Room.1:26-28)

Jeesus opetti lähimmäisen rakastamisesta ja silti piti tiukasti kiinni siitä, että avioliitto on naisen ja miehen välinen liitto.  Nämä kaksi asiaa eivät ole ristiriidassa keskenään. Jeesus oli ja on tästä paras esimerkki. Avioliitto on naisen ja miehen välinen liitto, ja tähän voi päätyä hyvin monista eri tulokulmista ja elämänkatsomuksista, myös kristillisestä uskosta käsin. Sukupuolineutraali avioliittokäsitys sen sijaan sotii vastoin Raamatun avioliittokäsitystä.

Augsburgin tunnustuksen artikla 16 nimittäin painottaa, että "evankeliumihan … ei kumoa valtiota eikä perhettä, vaan vaatii nimenomaan, että ne on säilytettävä jumalallisina järjestyksinä ja että rakkautta tulee harjoittaa näiden järjestysten puitteissa. Sen tähden kristittyjen tulee välttämättä totella esivaltaansa ja sen lakeja, mikäli ne eivät käske tekemään syntiä, sillä siinä tapauksessa heidän tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä (Apt 5)”.

Vielä ei ole kirkossa kuulutettu, että sukupuolineutraali avioliittolaki astuisi voimaan 2017 maaliskuussa, sillä kansalaisaloite spn-avioliittolain kumoamisesta on tulossa eduskunnan käsittelyyn. Huolimatta siitä miten kansalaisaloitteen käy, kirkolla on teologiset perustelut jättää vihkimättä nais-ja miesparit avioliittoon ja säilyttää avioliittokäsityksensä naisen ja miehen välisenä.

http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1441340358790?jako=c8bbb2d44a274860a9846d90b8fc9251&ref=fb-share