Pyhät ja pahat

23.9.2017

Lukuisat kirkon papit ovat ilmoittaneet vihkivänsä tai vihkineensä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005378673.html Tässä on monta asiaa pielessä, koska kirkko ei tunnustuksensa mukaan pidä avioliittoa sukupuolesta riippumattomana instituutiona. Nämä papit ovat vedonneet siihen, että he haluavat palvella kaikkia seurakuntalaisia. Pappi, joka kutsuu seurakuntalaista ylittämään Raamatun asettamat rajat, tekee heille vain karhunpalveluksen. Avioliiton väärentämiseen ryhtyneet papit on mahdollista irtisanoa tai antaa heille varoitus: jos sama meno jatkuu, niin saavat jatkaa bakkanaalejaan kirkon ulkopuolella..

”Meillä tehdään niin kuin Suomen laki vaatii ja antaa mahdollisuuden. Sydämissä olemme olleet tällä kannalla jo pitkään.” Näin Töölön kirkkoherra Auvo Naukkarinen totesi Helsingin Sanomille. Suomen laki ei vaadi kirkkoa vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja ja kirkkoherra tämän kyllä tietää. Kirkon työntekijänä on surullista lukea siitä, että pappien sydämet ovat jo aikaa sitten kääntyneet pois kristillisestä avioliittokäsityksestä ja he ovat vain odottaneet, että pääsevät toimimaan vastoin kirkon yhteistä linjaa.

Olisikohan aika koota kuvagalleria kirkon papeista, jotka vihkivät avioliittoon vain eri sukupuolta olevia pareja. Tai ehkä pitäisi kysyä, kuka uskaltaisi  tällaiseen kuvagalleriaan liittyä, sillä valtamedia korottaa liberaalit ja alentaa konservatiivit. Helsingin Sanomat nosti esiin 51 kapinapappia, ilman pienintäkään kritiikkiä ja päivää aiemmin sama lehti heitti epäilyksen synkän varjon kirkon työntekijöiden päälle, jotka sitoutuvat Raamatun opetuksiin: Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen ja pastori Pasi Jaakkola ovat poliittisen ajojahdin kohteina.  http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005375554.html

Artikkeli on kirjoitettu, jotta voitaisiin syyttää syrjinnästä niitä kristittyjä, jotka sitoutuvat Raamatun seksuaalietiikkaan ja avioliittokäsitykseen. Tasa-arvolakia ei sovelleta uskonnonharjoitukseen liittyvään toimintaan, ei myöskään yhdenvertaisuuslakia, koska valtio ei voi määrätä mikä on oikeanlaista uskoa ja mitä uskonnollisissa yhteisöissä saa opettaa! Se, mikä Helsingin Sanomien artikkelissa on keskeistä, jää täysin taka-alalle eli tämä: ”Avin tarkastuskertomuksen mukaan ei voi todeta, että työnantaja olisi irtisanonut työntekijän syrjivän syyn perusteella.” Työntekijän elämänvalinnat eivät ole johtaneet työsuhteen katkeamiseen. Silti kuvatekstissä kerrotaan nuorisoevankelista Merika Kallionpään menettäneen työpaikkansa evankelis-luterilaisella kirkolla tultuaan ulos kaapista. Outo yksityiskohta artikkelissa on maininta siitä, että pastori Pasi Jaakkola lähetti Kallionpäälle linkin Aito avioliitto-kansalaisaloitteeseen. Mitä sitten? Ihan kuin se olisi jokin merkki ilmeisestä pahuudesta, että kirkon pappi rohkaisi toista kirkon työntekijää allekirjoittamaan aloitteen avioliittolain muutoksen kumoamiseksi. Aloitteen mainitseminen jutussa, jossa maalaillaan kuvaa "syrjivistä kirkonmiehistä", ei ole sattumaa.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston(Avi) mukaan työnantaja ei kuitenkaan voinut täysin aukottomasti osoittaa syrjintäolettamusta perusteettomaksi, mitä tulee "töiden tarjoamisesta työsopimuksen loppuun saakka."
Tässä on sana sanaa vastaan. Mitä sen sijaan tulee Avin linjaukseen tapauksessa, se on ristiriidassa yhdenvertaisuuslain soveltamisalan kanssa: "Lakia ei kuitenkaan sovelleta yksityis- eikä perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan eikä uskonnonharjoitukseen". http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

On hyvin ongelmallista uskonnonvapauden näkökulmasta, jos uskonnollisen yhdyskunnan työnantajan väitetetään toimivan syrjivästi ja lainvastaisesti sen tähden, että työantaja edellyttää työntekijää toimimaan siten, ettei hän haavoita yhteisön hengellistä elämää tai riko uskonnollisia arvoja omalla toiminnallaan ja opetuksellaan.

Aina, kun uskonnonvapaus alistetaan seksuaalisen tasa-arvo-ajattelun alle,  se johtaa uskonnonvapauden rajoittamiseen ja erityisesti vakaumuksellisten kristittyjen vainoamiseen. Vainon siemen on kylvetty.

Vedetäänkö Suomessa kohta kristityt tuomioistuimiin, siksi että he uskovat Raamatun opetuksiin, julistavat niitä ja haluavat toimia niiden mukaisesti? Aletaanko uskonnollisia yhteisöjä syynäämään, mitä ne siellä oikein puhuvat samaa sukupuolta olevien suhteista, etteivät vaan syyllisty syrjintään. Ei kai ne jätä palkkaamatta ihmistä hengelliseen tehtävään, joka elää suhteessa samaa sukupuolta olevan kanssa? On jo alettu!

Samaa sukupuolta olevien suhteisiin tai sukupuolineutraaliin avioliittolakiin kielteisesti suhtautuvia henkilöitä vastaan hyökätään koko ajan avoimemmin ja ennakkotapauksia rakennellaan parasta aikaa. Kirkon nykyinen avioliittokanta halutaan murtaa ja keinoja ei kaihdeta. Valtamedia marssittaa eteemme "kirkon pyhät ja pahat", asetelma alkaa olla jo aika selvä. Mitä seuraavaksi?