Vastine mielipidekirjoitukseen: Ei laiteta sanoja toisen suuhun


Heli Nummelin 10.10. Mäntsälän Uutisissa kertoo iloitsevansa sananvapaudesta, ja niin teen minäkin.

Olen silti aiheellisesti huolissani siitä, miten sananvapaus Suomessa toteutuu.

Sananvapaus on demokratian kulmakiviä ja on siksi täysin kestämätöntä, että ei-setasertifioitujen näkemysten julki tuomisesta rangaistaan työpaikan menettämisellä, kuten Ruotsalan Akin tapauksessa. Nummelin ei näytä näkevän mitään ongelmaa tämänkaltaisissa tilanteissa.

Nummelin väitti, että olisin esittänyt ”homoseksuaalisen henkilön muuksi muuttamisen olevan mahdollista ja tarpeellista”. Näin en ole missään todennut. Väite on siis epätosi. Ei ole oikein laittaa sanoja toisen suuhun.

Sukupuolen moninaisuus taas on epätarkka termi, millä tarkoitetaan mitä milloinkin.

Ihmiset ovat sukupuoleltaan naissukupuolisia eli hedelmöittyviä tai miessukupuolisia eli hedelmöittäviä ja tämä on kiistaton tieteellinen tosiasia.

Sukupuoli-identiteetti tarkoittaa ihmisen kokemusta omasta sukupuolestaan. Ihmisen tunne tai kokemus ei määritä sukupuolta.

Nummelin kirjoitti: ”Tiedon pitäisi kuitenkin lisätä ymmärrystä ja auttaa meitä päivittämään käsityksiämme.”

Mikä on se uusi tieto, jonka perusteella olisi väärin sanoa, että ihmiset ovat naisia tai miehiä?

Ei sukupuolielinten kehityshäiriöt (intersukupuolisuus) tai yleistyneet sukupuoli-identiteetin häiriöt muuta peruskuviota miksikään: sukupuolia on kaksi.

Toisin kuin Nummelin väittää, ei ole kyse mistään ajatusmalliin opettamisesta, jos näkee sukupuolen biologiaan perustuvana.

Nummelin viittasi kristillisen maailmankuvan aikaisemmin olleen epätieteellinen, ottaen esimerkiksi litteän maan.

Kemian tekniikan diplomi-insinööri Tuomas Kangasniemi on todennut asiasta Areiopagin kolumnissaan: ”Kaikkiaan keskiajalta tunnetaan kymmenittäin pallomaisen Maan puolesta kirjoittaneita kristittyjä oppineita. Itse olen laskenut 38 nimeä Stuttgartin yliopiston kirjallisuuden professori Reinhard Krügerin kokoamalta listalta.”

No, eipä siitä sen enempää.

Heli Nummelin kirjoitti myös seksuaalivähemmistöjen kohtaamasta syrjinnästä ja miten sitä on tapahtunut holokaustinkin aikana. Paheksun yhtä lailla kaikkea syrjintää, kohtasipa sitä kuka tahansa, koska kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia.

On tärkeää kuitenkin ymmärtää, ettei tasa-arvo edellytä kaikkien kuviteltavissa olevien yhteiselämän muotojen pitämistä avioliittoina.

Avioliiton rajaaminen miehen ja naisen väliseksi ei ole Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen eikä Suomen perustuslain mukaan syrjintää.

Meillä oli tasa-arvoinen avioliittolaki jo ennen avioliittolain muutosta.

Sukupuolineutraali avioliittokäsitys ei tunnusta lapsen ihmisoikeutta tuntea isäänsä ja äitiänsä ja kasvaa näiden hoidossa.

Aidon avioliiton kannattaminen, biologisen todellisuuden tunnustaminen ja kristillisiin arvoihin nojaaminen ei ole vaarallista, vaan vakaan yhteiskunnan rakentamista.

Ei pidä sanoa hyvää pahaksi.


Lukijalle taustatiedoksi:
Nummelin kirjoitti mielipidekirjoituksen luettuaan haastatteluni Mäntsälän Uutisista.
Voit lukea sen täältä:

https://www.mantsalanuutiset.fi/artikkeli/706999-kristittyjen-sanavapaus-koivulan-huolena


Realiteetit ylittävä yksilöllisyyden ylistys

Mediassa tämä ja tuo ilmoittaa olevansa sukupuoleton. Mahdotonta se kuitenkin on.Realiteetit kadottanut yksilöllisyyden ylistys sulkee silmät ilmeiseltä: ihmisellä on sukupuoli.

Tällainenkin termi esiintyy gender-ideologian apostolien puheessa: väärin sukupuolittaminen. "Väärin sukupuolittaminen" on uuskieltä, minkä mukaan esim. biologialtaan naissukupuolista henkilöä ei saa olettaa naiseksi, koska sellainen on moraalitonta. Suomalaisille siis viestitään, että on väärin pitäytyä biologia-perustaiseen sukupuolikäsitykseen.Viesti, jota en allekirjoita.

Lehdestä luin eilen: Koivulan käsityksen mukaan sukupuolia on kaksi.. Ihanko Koivulan käsitys?

"Koivulan käsityksen mukaan sukupuolia on kaksi, tyttö ja poika tai mies ja nainen. Niin sanottuja välimalleja ei sukupuolissa ole olemassa."
https://www.mantsalanuutiset.fi/artikkeli/706999-kristittyjen-sanavapaus...

Mäntsälän Uutiset haastatteli minua eduskuntavaaliehdokkuuteni johdosta.

Paras mies on nainen?

19.9

Yle:n artikkelissa 19.9 kirjoitetaan lokakuussa ilmestyvästä suomalaisen poikatutkimuksen kokoomateoksesta otsikolla: ”Poikien pitäisi pystyä ottamaan haltuun tyttömäisiä ominaisuuksia, koska niitä tarvitaan elämässä" – Poikatutkimus pyrkii purkamaan sukupuolistuneita käytäntöjä, joita on kaikkialla”  https://yle.fi/uutiset/3-10391891

Mikä suuri paheksunta tulisikaan jos otsikossa lukisi näin: ”tyttöjen pitäisi pystyä ottamaan haltuun poikamaisia ominaisuuksia, koska niitä tarvitaan elämässä.” Minusta tällaiset lausunnot ovat ahtaiden sukupuoliroolien vahvistamista. Ikäänkuin poikien tulisi olla enemmän tyttömäisiä pärjätäkseen paremmin elämässä.

Itse artikkelissa lukee kyllä hieman eri sävyyn tästä: ”Poikien pitäisi pystyä ottamaan haltuun niitä ominaisuuksia, mitä pidetään tyttömäisinä, koska niitä tarvitaan elämässä, Huuki sanoo.” Tunteista puhuminen ja empatiakyky ovat tärkeitä ominaisuuksia ja taitoja kaikille ihmisille.

Artikkelin sävy on poikia ja miehiä syyllistävä ja yleistävä. Pehmeämmän mieskuvan perään haikaillaan, mutta tilaa ei näytä jäävän maskuliinisille pojille. Mitä tulee avioliittoon ja perhe-elämään, niin uskallan väittää, että valtaosa naisista kaipaa, haluaa ja valitsee maskuliinisen miehen puolisokseen. Hän kun ei etsi itsensä kaltaista feminiinistä olentoa.

”Jos pojat pienestä pitäen kasvatetaan ajattelemaan, että heitä varten ovat vain matematiikka ja tekniikka, silloin he myös hakeutuvat sellaisille aloille, Huuki perustelee.” Poikien hakeutuminen matemaattisille ja teknisille aloille Huuki näkee kasvatuksen seurauksena. On kuitenkin tutkittu, että miehillä on luontaista kiinnostusta näille aloille. Luontainen kiinnostus lienee joillekin paha pala purtavaksi, sillä sehän kertoo, että miehet ja naiset ovat erilaisia.

Naisten ja miesten eroja ei poisteta kasvatuksella, sillä ne eivät ole yksinomaan kasvatuksen tulosta. Miesten ja naisten hakeutuminen eri aloille ei ole siis merkki kapeasta mies- tai naiskuvasta. Tuija Huuki, Oulun akatemiatutkija esittää päinvastaista.

”Poikatutkimus-kirjan viesti on, että ahtaiden sukupuolinormien ylittäminen on mahdollista ja se kannattaa.Ensinnäkin se voisi toimia ratkaisuna oppimisen ongelmiin, kasvattaa koulumyönteisyyttä ja lisätä poikien lukuintoa.” Koulujen opetusta tulisi kehittää suuntaan,mikä palvelisi tasapuolisemmin poikien ja tyttöjen oppimista. Poikatutkimus-kirja viestii kuitenkin sitä, että ongelma olisi poikien tavassa toimia ylhäältä annetussa sukupuoliroolissa. Onko todella niin, että pojat lukevat vähemmän kuin tytöt, siksi että lukemista pidettäisiin ”tyttöjen juttuna”? Vai ovatko pojat keskimäärin enemmän toiminnallisempia kuin tytöt, ja siksi poika on enemmän liikkeessä kuin kirja kädessä? Yksilöllisiä eroja toki on. Lukijalle huomautettakoon, että olen huolestunut nuorten vähäisestä lukemisesta, niin tyttöjen kuin poikienkin..

Suomalaisen poikatutkimuksen kokoomateoksessa väitetään jopa näin: ”Sukupuoli "lukitaan" viimeistään synnytyssairaalassa värikoodattujen tunnisteiden ja sosiaaliturvatunnuksen myötä”.Sukupuoli on muuttumaton ominaisuus, jonka näkyminen vaikkapa sosiaaliturvatunnuksessa ei ole mikään moraalinen vääryys. Sukupuoli on iloinen ja myönteinen asia, jota ei tarvitse kätkeä teennäisen neutraaliuden taakse.

Mieheyteen ja naiseuteen suhtaudutaan kovin eri lailla. Ensimmäisen kohdalla tutkijat ja osin valtamediakin korostaa toksista maskuliinisuutta ja jälkimmäisen kohdalla koko maailman pelastavaa feminiinisyyden voimaa. Tasapaino on kadoksissa ja siitä monet ongelmat yhteiskunnassa johtuvatkin.

Yle, sukupuoliroolit ja Aito avioliitto ry

12.9

Yle 12.9.2018 uutisoi koulujen opetussuunnitelmasta ja sukupuolirooleista otsikolla:”Eläköön feminiiniset pojat, machotytöt ja kaikki siltä väliltä” – koulut purkavat nyt vanhoja sukupuolirooleja, eikä se miellytä aivan kaikkia Uusi opetussuunnitelma velvoittaa koulut antamaan opetusta ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Se on lisännyt Setan koulutusten kysyntää, mutta herättää myös vastustusta.”

Luin uutisen erityisellä mielenkiinnolla, koska jutun toimittaja oli lähestynyt Aito avioliitto -yhdistystä pyytämällä kommettia tekeillä olevaan artikkeliin. En nyt liioittele kertomalla, että olisin hämmästänyt artikkelin luettuani (en ollut), kun huomasin, ettei siinä oltu huomioitu lainkaan vastaustani. Artikkelissa sen sijaan väitettiin virheellisesti ”Aito avioliitto ry:n kaltaisten Seta-vastustajien” näkevän ongelmallisina puheet feminiinisistä pojista ja machotytöistä.
 

Seta ry:n edustajalta kysyttiin:

”Entä kieltäisittekö esimerkiksi ”poikamaisista” harrastuksista pitävää ja tytöistä kiinnostunutta poikaa olemasta sitä mitä on? – Ei missään nimessä. Eläköön machopojat ja eläköön feminiiniset tytöt. Mutta eläköön myös feminiiniset pojat ja machotytöt. Ja kaikki siltä väliltä. Aito avioliitto -yhdistyksen kaltaisten Seta-vastustajien mukaan tällainen puhe vain lisää nuorten hämmennystä omasta sukupuoli-identiteetistään. Setan mukaan asia on päin vastoin.”

Yle korjasi uutistaan oikaisupyyntöni pohjalta. Nyt uutisessa lukee: ”Aito avioliitto -yhdistyksen kaltaisten Seta-vastustajien mukaan puhe siitä, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi, vain lisää nuorten hämmennystä omasta sukupuoli-identiteetistään. Setan mukaan asia on päin vastoin. ”

Näen hyödylliseksi laittaa oikaisupyynnön tähän julkisesti luettavaksi, koska se avaa yhdistyksen kantaa sukupuolirooleihin liittyen.

Hei, Pyydän oikaisemaan pikaisesti uutisessa esiintyvän väärän väitteen, joka on täysin perusteluja vailla. Artikkelissa väitetään, että Aito avioliitto ry:n mukaan puhe feminiinisistä pojista tai machotytöistä hämmentäisi oppilaita. Näin yhdistys ei ole missään todennut. Päinvastoin olemme korostaneet sitä, että tilaa on oltava erilaisille tytöille ja pojille.——https://yle.fi/uutiset/3-10393944

Aito avioliitto ry näkee, että puheet siitä, että sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi tai että sukupuolen voisi itse valita, lisäävät nuorten hämmennystä koskien sukupuoli-identiteettiä. Aito avioliitto ry korostaa useissa artikkeleissa, Aito avioliitto -radio-ohjelmissa ja kouluille suunnatussa kouluesitteessä tätä: On erilaisia tyttöjä ja poikia ja jokainen saa olla sellainen tyttö tai sellainen poika kuin on.


Kouluesitteessämme: ”Oppaassa (Tasa-arvotyö on taitolaji) vääristetään käsite moninainen selittämällä, että sukupuoli on monia (enemmän kuin kaksi). Opas korostaa, että jokaisella, myös lapsella, on oikeus itse määritellä sukupuolensa sen mukaan, mitä hän kokee tai tuntee olevansa. ymmärrän sukupuolen moninaisuuden eri tavalla. Koululuokassa on runsaasti moninaisuutta, mitä esiintyy niin tyttöjen kuin poikien keskuudessa. On hyvin monenlaisia tyttöjä rauhallisista nukeista pitävistä railakkaisiin poikien kanssa jalkapalloa pelaaviin ja puissa kiipeileviin hurjapäihin ja hyvin monenlaisia poikia herkistä vilkkaisiin ja rohkeisiin seikkailijoihin”, Tepora kirjoittaa.”

Terv. Susanna Koivula, Aito avioliitto ryOn harmillista, että Ylen artikkelissa ei tuoda esille vanhempien oikeuksia ja sitä, että Opetushallituksen pääjohtaja on kesällä 2018 selkiyttänyt linjausta sukupuolen moninaisuus-käsitteen velvoittavuudesta.

Tässä kommenttini Ylen toimittajalle, artikkelin tekovaiheessa.

Kiitos yhteydenotosta! Kriittiset äänenpainot koulujen seksuaali- ja sukupuolikasvatuksen sisällöstä tulee avoimin mielin kuulla Opetushallituksessa. Olen kuullut monilta oppilaiden vanhemmilta, ettei koulun opetus sukupuolesta vastaa kodin näkemyksiä eikä se perustu yksin tietoon. Kouluissa on opetettu sukupuolen moninaisuus-aatetta,mikä kiistää sukupuolen biologisen perustan ja minkä pohjalta opetetaan, että olisi mahdollista valita oma sukupuoli.

Aito avioliitto ry pitääkin tärkeänä, että sukupuolesta opetetaan tiedon pohjalta ja että koulujen seksuaali- ja sukupuolikasvatuksessa kunnioitetaan vanhempien oikeutta kasvattaa lapsiaan oman vakaumuksensä pohjalta. Tyttöjen kasvua naisiksi ja poikien kasvua miehiksi tulee koulun taholta tukea. Vanhemmat toivovat lapsilleen kasvurauhaa, jotta sukupuoli-identiteetin kehitys saisi edetä häiriöittä.

Sukupuolen moninaisuus-ideologia nostattaa epäilyksiä omasta sukupuolesta ja sukupuoli-identiteetistä.Sukupuoli-identiteettiin liittyvä oireilu on lisääntynyt nuorilla, erityisesti tytöillä,mihin tulee suhtautua vakavasti.


Nuorten tyttöjen transsukupuolisuustutkimukset ovat moninkertaistuneet Valtaosa alaikäisistä transtutkimuksiin hakeutuneista on tytöiksi syntyneitä. Lähetteiden määrä on kuudessa vuodessa nelinkertaistunut.” https://yle.fi/uutiset/3-9418337

Aito avioliitto ry on käynyt kirjeenvaihtoa Opetushallituksen kanssa Tasa-arvotyö on taitolaji -oppaasta ja pyytänyt selkiyttämään käsitteitä (mm. sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti). Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen 29.6.2018 kirjallisessa vastauksessaan yhdistykselle: ”Sukupuolen moninaisuus-käsite ei sisälly opetussuunnitelman perusteiden eri oppiaineiden tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä määrääviin osiin.” ja ”Tasa-arvo on taitolaji-opas on tarkoitettu kouluille tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyön tueksi, se ei sisällä velvoittavia määräyksiä.” 

Sukupuolen moninaisuus-käsitettä ei tarvitse kouluissa käyttää.

Perusopetuslain 3 §:n mukaan opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Lasten vanhemmilla on oikeus varmistaa lapselleen oman vakaumuksensa mukainen kasvatus ja opetus (Euroopan ihmisoikeussopimus 1 lisäpöytäkirja 2 artikla). Lapsen vanhemmalla on päävastuu lapsen kasvatuksesta. Seksuaalioikeuksista puhuttaessa pitää muistaa, ettei seksuaalioikeudet täytä perus- tai ihmisoikeuksien määritelmää; ne eivät ole perustuslaissa tai kansainvälisissä ihmisoikeuksissa turvattuja oikeuksia. Oppilaalla ei ole velvoitetta osallistua Seta ry:n aatteelliseen seksuaali- ja sukupuolikasvatukseen. Koulujen seksuaali- ja sukupuolikasvatus voidaan järjestää ilman ulkopuolista tahoakin.

Vanhempi voi ilmaista koululle kantansa esimerkiksi Aito avioliitto -yhdistyksen peruskoululomakkeella ”Vanhempien kannanotto koulujen sukupuoliopetukseen.” Koulujen opetuksessa tulisi näkyä myös aito moniarvoisuus, esimerkiksi lukuisat suomalaiset näkevät avioliiton edelleen vain miehen ja naisen välisenä liittona, eikä siinä ole mitään epätavallista tai pahaa. Koulujen perhettä koskevassa opetuksessa tulisi aina myös tuoda esille tutkimustietoon perustuen, että lapsen paras lähtökohta on kasvaa oman äitinsä ja isänsä muodostamassa ehyessä avioliitossa. Oppilaiden etu on saada tietää, millainen perhemuoto turvaa parhaiten lapsen oikeudet.


Ystävällisin terveisin Susanna Koivula Aito avioliitto ry:n puheenjohtaja
 

Emme ole siis huolissamme pinkkiin pukeutuvista pojista, kutovista kundeista tai taistelulajeja harrastavista tytöistä.Koulujen sukupuolta koskevassa opetuksessa mennään metsään, jos tieto vaihdetaan ideologiaan. Sukupuoli on ihmisen biologinen, muuttumaton ominaisuus. Se on fakta, jota kouluissa ei voi eikä saa ohittaa.

Aito avioliitto ry ei ole jokin hyvän vastustaja, kuten Setan vastustajaksi maalaamisella yritetään viestiä lukijalle.Seta ry:n sukupuolikäsityksen kriittinen tarkastelu ei ole ilkeämielistä vastustamista, vaan vastuullista toimintaa. Ei ole yhdentekevää,mitä kouluissa opetetaan sukupuolesta ja sukupuoli-identiteetistä.

Koulujen henkilökunnan ja vanhempien kannattaa olla kärryillä siitä, mitä sateenkaariliikkeen edustajat kiusaamisen ehkäisyn ja erilaisuuden nimissä haluavat myydä oppilaille. Lapsen sisäistä eheyttä ei saa rikkoa ”hyvillä aikomuksilla”. Aito avioliitto ry suhtautuu kriittisesti sellaisiin kouluvierailutunteihin, joissa kyseenalaistetaan biologiaan perustuva sukupuolikäsitys. Sukupuoli ei ole ihmisen sisäisen kokemuksen tai sosiaalisen ympäristön muokkaama ominaisuus. Yhä useammat oppilaat ovat hämmentyineitä siitä, ovatko he tyttöjä vai poikia, vai kenties jotain aivan muuta.

Aiemmin itsestäänselvästä asiasta, sukupuolesta, tehdään kouluissa valtava numero. Nykyään pitää ihan ”kouluttaa” opettajia ja oppilaita ”ymmärtämään” mikä on sukupuoli.. niin hullunkuriseksi on tämä aika mennyt. 

Setasertifikaatti tulee, oletko valmis?

30.6

YLEn uutisissa 29.6.2018 kerrottiin, että Helsingin seniorityössä testataan tulevana syksynä sateenkaarisertifikaattia, joka on ollut käytössä aiemmin Hollannissa ja Ruotsissa. 

https://areena.yle.fi/1-4475643

Kyseessä on ehta setasertifikaatti, josta kirjoitin jo liki kaksi vuotta sitten! 

”Suomessa sukupuolesta ja seksuaalisuudesta saa näemmä puhua, mutta vain jos puhe on seta-sertifioitua. Muiden äänien kuuluminen jostain syystä ei sovi tähän moniääniseen yhteiskuntaan..”http://susannakoivula.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219638-jep-vain-seta-sertifioitu-puhe-sallittu

Helsingin Kinaporin ja Kampin palvelutalossa kokeillaan tätä sateenkaarisertifikaattia ensiksi ja se aloitetaan uudelleen kouluttamalla sosiaali-ja terveysalan henkilökuntaa ajattelemaan ja toimimaan sateenkaariliikkeen arvojen mukaan! YLE:n uutisessa sanottiin: ”henkilökuntaa koulutetaan ymmärtämään sukupuolen ja seksuaalisen moninaisuutta”.

Ymmärtämättömät työntekijät pitää saada siis ”ymmärtämään”, että sukupuolen voisi itse valita tai, että sukupuolia olisi muitakin kuin mies ja nainen. Mitäpä jos työntekijä tai palvelutalon asukas ilmaisee, että aito avioliitto on vain naisen ja miehen välinen juttu? Entäpä jos työntekijä näkee samaa sukupuolta olevien väliset suhteet vakaumuksensa vastaisena? Siitä ei saa kivaa värikästä tarraa, vain ”kiltit” saavat..

Jos työntekijä (tai miksei myös palvelutalon asukas) ei täytä sertifioinnin vaatimuksia, saa varmaankin kuulla toimivansa työyhteisön tai palvelutalon periaatteiden vastaisesti. Tällaista henkilöä ohjataan pehmeästi pakottaen, joko muuttamaan käsityksiään tai vähintään vaikenemaan niistä. 

Seta ry:n edustaja Aleksina Tikkunen kertoo sertifioinnista näin tuossa samaisessa uutisessa:

kun sateenkaariseniori astuu tällaiseen sertifioituun organisaatioon, niin siellä on sellainen sateenkaaritarra ovessa,mikä heti kertoo, että se paikka on semmoinen heille turvallinen ja siellä on osaamista ja siellä voi olla oma itsensä. Pystytään takamaan se sillä, että tähän sertifointiprosessiin sisältyy sen koulutuksen lisäksi sitten arvointia ja kun on tsekattua että ne —edistystä on tullut ja organisaatio on sitoutunut siihen toimintaan niin ja sit vasta organisaatio saa sen sertifikaatin.”

Kuulostaa todella painostavalta hankkeelta, jossa arvioidaan ja valvotaan sitä,onko palvelutalossa ollut riittävän ei-heteronormatiivinen ja ei-binäärinen atmosfääri. 

Silloin, kun sateenkaariliike puhuu turvallisesta tilasta, on hälytyskellojen syytä soida.Turvallinen tila luodaan painostamalla ihmisiä käyttäytymään kuin kaikki, mitä sateenkaariliike uskoo, olisi totta ja hyvää. Tarrojen lisäksi taitaa olla jaossa myös leimoja. 

Ammattitaidoton,
ymmärtämätön,
vaarallinen. 

Enpä ihmettelisi, jos näitä iskettäisiin ottaan niille, jotka eivät halua osallistua kyseiseen koulutukseen ja niille, jotka eivät sitoudu eivätkä kannata setasertifioitua ajattelua? 

Ollaksesi hyvä sosiaali- tai terveysalan työntekijä tai ihminen ylipäätänsä, sinun ei tarvitse täyttää setasertifikaattia. Ihmisten on hyvä oppia toimimaan toisin ajattelevien ihmisten kanssa ja hyväksyä sekin, että kaikki eivät jaa samaa näkemystä sukupuolesta, seksuaalisuudesta tai avioliitosta.

Sateenkaariliike ei ole koko kansan asialla, vaan omallaan. Kuten olen aiemminkin kirjoittanut.Se valtaa omalla aattellaan ja tunnuksellaan kaupungintalot, alttarit, koulut, kirjastot ja nyt myös palvelutalot.

YLE:n uutinen setasertifoiduista palvelutaloista on huolestuttava kuultavaa. Se on omiaan vaarantamaan sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden oikeuden omaan vakaumukseen.  

Sexpon ahdistellessa Lahden kristillistä koulua setasertifikaatin puuttumisesta ja Seta ry:n sertifoidessa palvelutaloja, on tärkeää pitää ääntä sanan- ja uskonnonvapauden puolesta. Ei ole vaarallista, loukkaavaa tai syrjivää esimerkiksi kohdella ihmisiä miehinä tai naisina, kannattaa aitoa avioliittoa, sitoutua kristilliseen seksuaalietiikkaan tai pitää äitiä sekä isää tärkeinä lapsille. Mikään näistä ei ole yhteiskunnalle vahingollisia asioita, päinvastoin.

Minä tiedän miltä tuntuu, kun ei omista setasertifikaattia. Se on samaan aikaan vapauttavaa, että varsin haastavaa. Suosittelen!

 

Kirkko Prideilla ja pallo hukassa

28.6.2018

Pride-viikolla on tänäkin vuonna mukana Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntia. ”Tämänvuotista Kirkko Prideilla -kokonaisuutta ovat olleet toteuttamassa Helsingin, Vantaan ja Espoon seurakunnat, seurakuntalaiset ja seurakuntayhtymät. Lisäksi mukana ovat Sateenkaariyhdistys Malkus, HeSetan Malkus -ryhmä, Yhteys-liike ja Helsingin seurakuntien erikoisnuorisotyön keskus Snellu.”

https://www.helsinginseurakunnat.fi/uutiset/unnamed_112

Kirkosta puhutaan moniäänisenä kirkkona, mutta se ei näy Pride-uutisoinnissa. Kirkossa on lukuisia seurakuntia, työntekijöitä ja jäseniä, jotka eivät lähde pride-festeille, eivätkä kannata sen poliittis-ideologista eetosta.

Kristillinen ohjelma sisältää mm. sukupuolineutraalin avioliittokäsityksen lobbausta, jossa samaa sukupuolta olevia pareja vihkivät/&siunaavat papit perustelevat Ev.lut kirkon linjan ja Raamatun vastaista toimintaansa rakkaudella. (Rakkauden tähden tottelemattomat-tilaisuus). Mitäpä tapahtuisi, jos Maata Näkyvissä -festareilla jaettaisiin ehtoollista miespappien taholta, perusteena rakkaus nuoriin ja Jeesukseen? Sley-lähestysjärjestö tuskin saisi sympatiaa kirkon piiristä ja mediaväeltä tai omaa tilaisuutta, jossa he puolustaisivat omaa toimintaansa.

Onko Prideilla kristillistä ohjelmaa? Ensin lienee kysyttävä, mikä tekee ohjelmasta kristillisen? Lyhyesti tiivistäen, kristillisyys on sidottu Raamatun opetukseen ja sanomaan.

Kristinuskon opetukseen kuuluu toki tämä: kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia, samanarvoisia ja tärkeitä. Tästä ei voida kuitenkaan johtaa sitä, että avioliitto olisi sukupuolesta riippumaton instituutio tai, että ihmissuhderintamalla ”kaikki käy”, kuten YLE:n tuoreessa panseksuaalisuutta koskevassa artikkelissa maalailtiin. https://yle.fi/uutiset/3-10263655

Uudet, sateenkaariliikkeen käsityksiä mukailevat Raamatun tulkinnat eivät edusta kristinuskon valtavirtaa. Maailmanlaajuinen kristillinen kirkko torjuu väitteet naisen ja miehen välisen avioliittokäsityksen syrjivyydestä. Se ei myöskään allekirjoita gender-ideologian uskomuksia siitä, että sukupuoli määräytyisi tunnekokemuksen perusteella. Tämä on loogista, sillä Raamattuhan opettaa,että Jumala teki miehelle kumppaniksi naisen ja asetti näille avioliiton. Silmillä havaittava todellisuus kiistatta vahvistaa sen, että ihmiset ovat naisia tai miehiä, mikä on myös kristillisen ihmiskäsityksen mukaista.

Sivuhuomautuksena on todettava, että kristinuskolle on vieras ajatus, että kaikki Raamatun tulkinnat voisivat olla yhtä hyviä, perusteltuja ja oikeita. Erilaisia tulkintoja arvioidessa päästään kyllä käsitykseen siitä, mikä on linjassa Raamatun kanssa ja mikä ei.

Vain seta-sertifioitu kirkko näyttää kelpaavan Pride-viikolle myötäilemään ja siunaamaan sen poliittis-ideologista arvopohjaa. Raamatulliset kristityt sen sijaan toivotetaan Suomessa yhä enenevästi hevon jonnekin. Raamatusta on jäänyt sertifioinnin jäljiltä vain kannet jäljelle ja silti puhutaan Priden kristillisestä ohjelmasta. Pride-väkeä hämätään ja sivusta seuraajia samaten. 

Eilen Helsingin keskustassa liikkuessani huomasin niin sateenkaaren värein koristetut postilaatikot, käsikädessä kulkevan kolmikon (nuoria aikuisia), kuin Burger Kingin Pride-teemaisen mainoksenkin.Onko ev.lut kirkko Pride-viikolla vain osa tuota samaa sateenkaariliikkeen mainos-kavalkaadia? Mitä sanottavaa sillä voisi olla tuolle näkemälleni kolmikolle? Maailma sanoo, että kaikki käy. Mitä sanoo kirkko?

Helsingin, Vantaan ja Espoon seurakunnat ja seurakuntayhtymät perustelevat läsnäoloaan Prideilla turvallisuuden luomisella, tasa-arvolla ja tietenkin rakkaudella. 

Ne kuulostavat hyviltä perusteluilta, mutta niiden taakse kätkeytyy melkoinen ideologinen lataus: turvallisuuden luominen tarkoittaa sitä, ettei kirkossa enää esitettäisi kriittistä näkökantaa samaa sukupuolta olevien suhteisiin, avioliiton rajaaminen naisen ja miehen väliseksi hylättäisiin tasa-arvon vastaisena ja rakkaus edellyttäisi sitä, että raamatullinen kristillisyys on hylättävä ja kirkon oppia pitää ohjata sen mukaan, millaisia seksuaalisen kiinnostuksen kohteita ihmisillä sattuu olemaan. 

Mitä nämä ”rakkauden tähden tottelemattomat papit” sanoisivat polyamorikoille, jotka haluavat mennä naimisiin vaikkapa kolmikkona, koska he rakastavat toisiaan? 

Liberaali kristillisyys ottaa ison pesäeron klassiseen kristillisyyteen ja se näyttäytyy minulle uutena, kristillisperäisenä uskontona. Siinä on jotain kovin tuttua ja vierasta yhtä aikaa. Siinä uskotaan Jumalaan, mutta erilaiseen Jumalaan. Rakkautta julistetaan kaikista suurimpana, mutta käsitys rakkaudesta tarkoittaa esimerkiksi naisparien ja miesparien kirkollisen avioliittoon vihkimisen suitsuttamista. Armo tarkoittaa sitä, että Jesse diggaa sun juttui. Kymmenen käskyn sijaan voidaan opetella vaikkapa Anna Puun laulun sanat: Meidän täytyy keksiä säännöt rakkaudelle..
 

Sateenkaariliike ei kelpuuta kristinuskoa sellaisena kuin se on, sen tähden aidon kristillisyyden etsiminen Prideilta on kuin neulan etsiminen heinäsuovasta. Liberaalia kristillisyyttä siellä sen sijaan ei voi välttää.

Häpeällistä!

6.6.2018

Pori Jazzin uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin viime viikolla Aki Ruotsala. Satakunnan Kansa haastatteli häntä ja kysymykset painottuivat kristilliseen vakaumukseen.Haastattelun sijaan pitäisi käyttää sanaa ansa, sillä juuri siitä oli kyse. Ruotsalan vastauksia vääristeltiin ja ne haluttiin tulkita seksuaalivähemmistöjä syrjivänä kannanottoina. Jos Ruotsala olisi hindu tai muslimi, tuskinpa hänen käsityksiään seksuaalisuudesta olisi syynäämällä syynätty. Kristillisdemokraattien puoluevaltuuston puheenjohtajaa ei suvaitsevaiston suunnalla sulatettu musiikkitapahtuman johtoon. Kohu nousi, koska sellainen nostettiin. https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/pori-jazzin-uuden-toimitusjohtajan-mukaan-homoseksuaalisuudesta-voi-eheytya-siina-missa-huumeistakin-voi-paasta-irti-en-mina-voi-sita-kyseenalaistaa-200993027/

Satakunnan Kansa on menetellyt väärin väittäessään, että Aki Ruotsala rinnasti huumeiden käytön homoseksuaalisuuteen. Ruotsala itse korosti, että hän puhui elämänmuutoksen mahdollisuudesta.
Tällainen pahantahtoinen vääristely on yksi keskeinen syy siihen, että Ruotsala irtisanottiin toimitusjohtajan tehtävästään.


Perimmäinen syy irtisanomiseen oli Ruotsalan kristillinen vakaumus ja sen tähden kyseessä on syrjintä isolla S:llä. Ruotsala myös asetettiin mielipiteen ja vakaumuksen vuoksi eri asemaan.
 

"Syrjinnän kielto

Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. «Syrjintä» on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen."https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

Mitä siis Aki Ruotsala teki ”väärin”?

Hän on kristitty, eikä ole sitä salannut.

7 vuotta sitten Ruotsala tuki nuoren naisen oikeutta kertoa omaehtoisesta elämänmuutoksesta löydettyään kristillisen uskon (Älä alistu-kampanja).

Ruotsala totesi 6.6.2018 Satakunnan Kansalle, että hän näkee homoseksuaalisuuden identiteetin sijaan seksuaalisena kiinnostuksena. Ketä edes kiinnostaa pitääkö Pori Jazzin toimitusjohtaja homoseksuaalisuutta enemmän kiinnostuksen kuin identiteetin asiana? 

On aivan selvää, ettei tällaisten asioiden vuoksi pitäisi ketään irtisanoa. Ruotsalaa syytetään syrjinnästä, vaikka tosiasiassa juuri häntä syrjittiin!

Pori Jazzin hallitus niin kuin niin monet ennen heitä ovat säikähtäneet mielensäpahoittajien kovaa somehuutoa ja mahdollisimman ylimitoitetuilla toimilla pyrkineet rauhoittamaan heidät.

Suomi ei ole yhdenvertainen, siitä tapaus Aki Ruotsala on tuorein esimerkki. Tärkeää on kuitenkin muistaa, ettei Aki ole tapaus vaan hän on Suomen kansalainen, jolta juuri vietiin työ, koska hän ei täytä seta-sertifikaattia.

Häpeällistä.

Maailman vaarallisin paikka lapselle

28.5.2018

Suomessa keskustellaan nyt abortista Irlannin aborttilainsäädännön muutoksen herättelemänä. Mitä abortista saa ajatella ja sanoa? Jos haluat päätyä julkisen teilauksen kohteeksi, niin riittää että puhuu syntymättömän lapsen oikeudesta elämään. Se on ”no no!”Viimeisin esimerkki tästä tapaus ”Timo Soini ja ploki.” https://yle.fi/uutiset/3-10226031
 

Suomella ei ole virallista abortti-linjaa. Ulkoministeri saa ilmaista oman kantansa eikä tee siinä väärin. Näin teki myös Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström. Ero on vain siinä, että Walltsröm ihasteli Irlannin päätöstä löysentää aborttilakia.
 

Abortista Suomessa usein puhuvat vain ne tahot, jotka näkevät abortin naisten oikeutena ja hyvänä valintana. Suomesta on puuttunut pitkään Pro-life- liike, jonka näkee muunmuassa siinä, että ihmiset vallan kabineteista taviksiin ovat pöyristyneitä siitä, että joku esittää kriittisen näkökannan aborttiin. Sen huomaa myös siinä, että aborttia puolustetaan höyhenen kevyillä ja epäloogisilla argumenteilla. Eipä niitä juuri kukaan ole haastanut.

Väite, että abortti olisi ihmisoikeus on vailla pohjaa. Ei ihmisen olemassaolon tai syntymän perusteella tule oikeutta päättää toisen ihmisen elämästä! Ja jos vedotaan ”naisen oikeudesta omaan kehoonsa” abortin oikeuttavana asianhaarana, niin sekään ei kestä lähempää tarkastelua. Näin kerran eräällä luennolla kuvan abortoidusta sikiöstä, jonka kädet ja jalat oli nostettu kehon ympärille. Näin tehdään, jotta varmistetaan ettei mikään osa jää naisen sisälle. Kenen ruumista on kysymys ja oikeudesta mihin? Kuka kävelee pois ja kuka ei ota koskaan ensiaskeleitaan?

Abortissa on kyse elämästä ja kuolemasta, ei mistään vähemmästä. Pro-Choice -liikkeen slogan kuuluu tähän tapaan ”oikeus valita.”Valinta tehdäänkin näiden kahden välillä, elämän ja kuoleman. Irlannin aborttilakipäätöstä on puolusteltu esimerkiksi Twitterissä sillä, että olisi sydämetöntä kieltää abortit niiltä naisilta, joiden raskaus on alkanut insestistä tai raiskauksesta. Englannin kielinen sanonta ”two wrong doesn't make a right” nousi mieleeni kun luin noita twiittejä.Se, että jotakin väärää ja pahaa tapahtuu, ei se tee toisesta väärästä oikeaa ja hyvää. Miksi lasta muuten pitäisi rangaista rikoksesta, jota hän ei tehnyt? 

Ja jos vain ja ainoastaan insestistä tai raiskauksesta alkunsa saaneet raskaudet keskeytettäisiin, niin abortit vähenisivät varmaankin noin 98-99% prosentilla maailmanlaajuisesti. Uskon, että valtaosa aborttiin kriittisesti suhtautuvista ottaisivat ilolla vastaan tuollaisen muutoksen. Epäilen kuitenkin,ettei se kelpaisi valtaosalle abortin kannattajista. Ne,jotka pyrkivät vain hiillostamaan abortin vastustustajia insesti- ja raiskaustapauksiin vetoamalla, tosiasiallisesti hyväksyvät
 k a i k k i  abortit.
 

Viime vuonna Suomessa abortoitiin noin 10 000 lasta. Suurin piirtein sen verran oli lapsuuteni Mäntsälässä asukkaita. Hyvä on kuitenkin saada todeta, että aborttien määrät ovat Suomessa vähenemään päin. https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Abortteja-vähiten-30-vuoteen/1068208
 

Haluan kiittää ulkoministeri Timo Soinia, kansanedustaja Päivi Räsästä sekä kansanedustaja Sari Tanusta siitä, että he ovat julkisesti seisseet elämän puolella niin monen monta kertaa, saamatta siitä juurikaan kiitosta.
 

Ei ole mitään tuomittavaa, hävettävää tai suvaitsematonta ajatella, että j o k a i s e l l a ihmisellä on oikeus syntyä tähän maailmaan. Abortti riistää tämän oikeuden. Sydämeni särkyy siitä, että kohdusta on tullut maailman vaarallisin paikka lapselle. Sen piti suojata äidin sisällä kasvavaa uutta elämää. Irlanti on liittynyt tähän kehityskulkuun, enkä voi iloita siitä.

Kirkolla on ratkaisun avaimet

19.5.2018

Perjantaina 18.5. Evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous jätti raukeamaan edustaja-aloitteen ”avioliittokäsityksen laajentamisesta”, koska siihen ei ollut riittäviä perusteita.

Kirkolliskokouksessa koettiin myös erikoinen episodi, kun siellä päivystivät sateenkaaripapit lobaten omaa asiaansa läsnäolollaan ja pyrkiessään keskusteluihin kirkolliskokousedustajien kanssa. Jos järjestäjälle tuo sopii, niin tullaanko seuraavissa kirkolliskokouksissa näkemään eri tahojen lobbaajia kokouskäytävillä?

Mitä tulee niin sanottuun ”kirkon avioliittokiistaan”, niin kirkolla on jo ratkaisun avaimet käsissään:

1)Kirkko sitoutuu oman oppinsa mukaiseen avioliittokäsitykseen ja edellyttää sitä papeilta ja muilta kirkon työntekijöiltä.
2)Samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimisestä/ja avioliiton siunaamisesta kirkko antaa aina varoituksen tai irtisanoo papin määräajaksi tai pysyvästi.

Jos papit valittavat saamistaan seuraamuksista hallinto-oikeuteen tai muualle, on valitukset hylättävä:
1)Papit ovat tietoisesti toimineet työnantajansa ohjeita vastaan
2)yhdenvertaisuuslakia ei sovelleta uskonnonharjoitukseen. Kirkolla on oikeus työnantajana velvoittaa työntekijöitään sitoutumaan avioliittokäsitykseensä: avioliitto on yhden naisen ja yhden miehen välinen liitto.

Suomen valtio loukkaisi uskonnonvapautta, jos se nuhtelisi/ja rankaisisi kirkkoa sateenkaaripappien varoittamisista ja irtisanomisista. Tässä tapauksessa valtio voitaisiin haastaa oikeuteen. Emme puhuisi enää demokraattisesta maasta, jos valtio puuttuisi siihen, miten kirkko saa toimia suhteessa pappeihin, jotka eivät piittaa kirkon omista päätöksistä.

Sateenkaaripapit vakuuttivat kirkolliskokouksen tuoreen päätöksen jälkeen, ”ettei mikään muutu.” Se on kyllä kirkosta kiinni, muuttuuko mikään: vakavista moitteista voidaan perustellusti siirtyä oikeudenmukaisempiin ja jämäkämpiin ratkaisuihin.

Monet mediat uutisoivat kirkolliskokouksen avioliittoa koskevasta aloitteesta tähän tapaan: Kirkon avioliittokiistaa ei ratkaistu. Osittain tuo on totta, sillä kirkon avioliittokäsitykseen on monien ihmisten mahdotonta tyytyä ja siksi siitä tullaan vääntämään vielä pitkään.

Otsikot siitä, ettei ratkaisua löydetty,kertovat kuitenkin enemmän haluttomuudesta hyväksyä tehty ratkaisu kuin sen puutteesta. Ratkaisu se on sekin, että avioliittokäsitys säilytetään entisellään eikä muutoksiin lähdetä. Muuta vaihtoehtoa ei olekaan, jos kirkko haluaa olla kristillinen kirkko. Niin paljosta kirkon pitäisi luopua, jos se omaksuisi sukupuolineutraalin avioliittokäsityksen. Ensin pitäisi putsata Raamatut alttareilta ja kirjahyllyistä tai kirjoituttaa varoitustekstit Raamattuun ja Katekismukseen: ”Jeesus ja Paavali olivat tietämättömiä, me tiedämme paremmin. Kuuntele meitä, älä heitä.”

Avioliittokäsityksen "laajentamista" perusteltiin liberaaliteologian lisäksi ontuvalla tasa-arvo-argumentilla. Tasa-arvon nimissä kaikki pitäisi tasapäistää, se olisi sitä oikeaa erilaisuutta..

Pasi Turunen on oivallisesti sanonut avioliitosta: ”Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia, mutta kaikki kuviteltavissa olevat yhteiselämän muodot eivät voi olla avioliittoja." Näihin sanoihin on hyvä päättää tämä blogiteksti.

Viihdyttäviä virhepäätelmiä

29.4.2018

Tuomas Enbuske kirjoitti Iltalehden blogissaan 27.4 otsikolla: ”Vanhemmuus on täysin yliarvostettua.”
https://blogit.iltalehti.fi/tuomas-enbuske/2018/04/27/vanhemmuus-on-taysin-yliarvostettua/

Hän taustoittaa bloginsa muutamalla tositarinalla, joissa mm. lapsen isä katoaa kuvioista, äiti laiminlyö lastaan ja narkomaanivanhempi ei suostu antamaan lastaan adoptoitavaksi rakastavaan kotiin. Nämä ovat valitettavia tositapauksia, joilla Enbuske pyrkii osoittamaan, että biologisen vanhemmuuden arvostus olisi täysin ylimitoitettua. Jos halutaan tietää minkälainen perherakenne on lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta otollisin, on kuitenkin katsottava koko kuvaa.Tutkimukset osoittavat, että äidin ja isän muodostamassa perheessä lapset voivat parhaiten. Se ei poista sitä, etteikö kelvotonta (biologista) vanhemmuutta esiintyisi. Tuomas Enbuske tekee oikein kritisoidessaan vanhempia, jotka eivät toimi lapsensa parasta ajatellen.

http://aitoavioliitto.fi/artikkelit/uusi-tutkimus-samaa-sukupuolta%E2%80%A8-olevista-pareista-paljastaa-etta-%E2%80%A8lapset-voivat-parhaiten-aidin-ja-isan-kanssa/

Enbuske mainitsee samaisessa tekstissä lesboparien menestyneistä lapsista. Menestynyt ihminenkin voi kantaa sisällään ahdistusta ja isänkaipuuta. Hyvinvoinnin mittarit ovat moninaiset.

http://aitoavioliitto.fi/artikkelit/kanadalaistutkimus-samaa-sukupuolta-olevien-kotien-lapset-eivat-parjaa-yhta-hyvin/

Tuomas Enbuske viljelee blogitekstissään useita virhepäätelmiä, tehden sen viihdyttävästi. Enbusken mukaan ”ydinperhettä ei ole koskaan ollut olemassakaan kuin kristillisdemokraattien esitteissä. Perhe, jossa on äiti isä ja heidän biologiset lapsensa, ei ole ikinä ollut pysyvä yksikkö.” Perusteluksi Enbuske esittää niin metsästäjä-kerääjät, piraha-intiaanit kuin suomalaiset uusperheetkin.

Isän, äidin ja lasten muodostama perhe, jonka pohjana eri kulttuureissa on ollut naisen ja miehen solmima avioliitto ei ole mikään poikkeus tai harvinaisuus ihmiskunnan historiassa.
Ydinperheen asema alkoi heikentymään 1960-luvulla alkaneen seksuaalivallankumouksen vaikutuksesta. Sitoutuminen avioliittoon ja perheeseen väheni, kun ihmiset mukautuivat uuteen ajatteluun seksuaalielämän alueella: minä, minä, minä. Oikeudet, oikeudet, oikeudet. Vapaus, vapaus ja vapaus. Uskollisuus puolisoa kohtaan ja velvollisuus perheestä huolehtimiseen jäivät taka-alalle ja tätä kaikkea vauhditti myös avioerojen helpottuminen. On helppo ottaa ja lähteä.

Missä mennään nyt? Jos aiemmin olisi yleisesti paheksuttu sitä, että isä jätti äidin lapsineen uuden ihastuksen myötä, niin nyt joku tahvo julkilausuu, että ”isä oli rohkea”. Moisesta sympatiseeraamisesta ei nuhdella. ”Rohkeaa” on seurata omaa sydäntään, vaikka se johtaisi avioliiton ja perheen rikkoutumiseen.

Enbuskella on sanottavaa myös Aito avioliitto-liikkeestä: ”Esimerkiksi ”Aito Avioliitto” on lobannut Suomessa aktiivisesti homoja vastaan puhumalla lapsen oikeudesta biologiseen äitiin ja isään. Ja kuten muillakin pseudotieteellisillä sivuilla, senkin nettisivuilla vedotaan johonkin hienon kuuloiseen, muun muassa YK:n yleissopimukseen lapsen oikeuksista. Sitä, että YK:n sopimuksessa ei puhuta mitään lasten vanhempien sukupuolesta, ei Aito Avioliitto mainitse.”

Aitoavioliitto.fi-sivustolla julkaistiin jo vuonna 2015 Juha Ahvion blogiteksti, jossa käsiteltiin YK:n lapsen yleisoikeuksien vanhemmuus-käsitettä perusteellisesti. Jos Enbuske olisi sen läpi lukenut, ei hänelle voisi enää olla epäselvää, että puhe molemmista vanhemmista tarkoittaa juurikin lapsen äitiä ja isää.

Koska artikla 7 liittää vanhemmuus-käsitteen lapsen syntymän asiayhteyteen, on selvää, että vanhemmilla viitataan tässä nimenomaan biologisiin vanhempiin, isään ja äitiin, ja tällöin artiklan 8 mainitsemat sukulaissuhteet määrittyvät myös biologisen syntymän pohjalta. Tämä on selvää, koska artikla 9 puhuu eksplisiittisesti ”kummastakin” vanhemmasta edellyttäen täten, että vanhempia on aina kaksi. Tämä edellytys ja sen mukainen vanhempien lukumäärä puolestaan ilmaisee, että tekstin kirjoittajat tarkoittavat isää ja äitiä, biologisia vanhempia.” http://aitoavioliitto.fi/artikkelit/yk-ja-lapsen-oikeudet-lapsella-on-sitova-ihmisoikeus-isaan-ja-aitiin/

Tai mistä minä tiedän, ehkä Enbuske silti haluaisi uskoa, että vanhemmuus on terminä niin yleisluontoinen, ettei sitä voisi perustellusti liittää niin vanhanaikaiseen ja konservatiiviseen salajuoneen: lapsella on kaksi vanhempaa, joista on toinen on äiti ja toinen on isä.

No leikitään, että emme voisi koskaan päästä selvyyteen siitä, mitä tarkoitetaan YK:n lapsen yleissopimuksessa lapsen molemmilla vanhemmilla. (Melkoinen mysteeri 2010-luvun ihmisen ratkaistavaksi.) Miten kukaan voisi tässä kuvitteellisessakaan tilanteessa esittää, että lapsella EI ole oikeutta tuntea isäänsä että äitiänsä? Tuohan on täysin absurdi ja julma näkemys. Ei lapsilla ole tätä oikeutta sen takia, että YK on näin julkilausunut, vaan kyseessä on ihmisoikeus, jonka myös YK:n lapsen yleissopimus tunnustaa, ja jota Suomessa kunnioitetaan eniten juhlapuheissa. Nykyajan lapsen edulla ratsastava poliitikko voikin uskoa samanaikaisesti näin: Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen, mutta ei äitiinsä ja isäänsä..

Aito avioliitto -liike ei ole ”lobannut homoja vastaan”, kuten Tuomas Enbuske yllätyksettömästi väittää, vaan julkituonut avioliiton tarkoitusta erityisenä luonnollisena instituutiona. Avioliittolain muutos muutti käsityksen avioliitosta lainsäädännön tasolla ns. sukupuolineutraaliksi liitoksi.Tähän avioliittokäsitykseen sisäänrakentuu uskomus, että lapselle olisi samantekevää kasvaako hän isänsä ja äitinsä kanssa tai onko hänelle suhde heihin. Ydinperheen asema tulee avioliittolain muutoksen myötä yhä heikentymään, jos vanhemmat omaksuvat edellä kuvatun asenteen.Sitoutuminen perheeseen höltyisi entisestään.

Blogiteksti päättyy tällaiseen virhepäätelmään:”mutta vanhemmaksi pääsee, jos osaa paneskella, vaikka sen tekisi viiden promillen humalassa.Itse luottaisin eniten hedelmöityshoidot tai varsinkin adoptioprosessin läpikäyneisiin vanhempiin. He ovat ainakin joutuneet käymään läpi sellaisen mankelin, että ovat varmasti ainakin parempia vanhempia kuin minä.”

Hän ensiksin asettaa vastakohdaksi humalaisen seksitoilailun seurauksena alkaneen vanhemmuuden ja hedelmöityshoidoista/adoptiosta alkunsa saaneen, harkitun vanhemmuuden. Eiköhän suurin osa lapsista synny avio/avopareille? Enbuske oikoo asioita, sillä hyvä vanhemmuus on mahdollista silloinkin, kun se alkanut yllättäen. Ei aina toki niin tapahdu. Samaa sukupuolta olevien parien ulkoisessa adoptiossa lapsi suunnitelmallisesti asetetaan tilanteeseen, jossa häneltä puuttuu isä tai äiti, aina. Suunnitelmallista lapsen isättömäksi tai äidittömäksi jättämistäkö tässä pitäisi nyt ihailla?

Se,että joku paheksuu puhetta ydinperheen erityisyydestä on minusta outoa. Ydinperheen vahva asema yhteiskunnassa kun on aidosti lapsen etu. 

Kaikesta huolimatta rohkenen sanoa, että Tuomas Enbuske näyttää kuitenkin arvostavan vanhemmuutta varsin paljon kritisoidessaan vanhempia, jotka laiminlyövät tehtävänsä ja korostaessaan sitä, että vanhemmuus pitää ottaa vakavasti.
 

Mistä on kyse Aito avioliitto ry:n kouluesitteessä?

19.4.2018


Aito avioliitto ry:n yli tuhanteen peruskouluun lähetetystä sukupuolta koskevasta esitteestä keskustellaan eri foorumeilla ja on siitä on uutisoineet ainakin Kotimaa24, Demokraatti ja Hufvudstadsbladet. HBL:lle kommentoin asiaa näin: ”Miksi teimme esitteen ja lähetimme useisiin peruskouluhin?

Esitteellä haluamme tukea opettajia ja rehtoreita pitäytymään biologiaan perustuvassa sukupuolikäsityksessä sekä rohkaista luomaan sukupuoliystävällistä ilmapiiriä kouluihin, jossa on tilaa erilaisille tytöille ja pojille. Oppilaita ei pidä hämmentää väitteillä, että sukupuolen voisi itse valita tai että sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi. ”


Esite on tiivis tietopaketti sukupuolesta ja sukupuoli-identiteetistä, johon voit itse tutustua täältä:
http://aitoavioliitto.fi/wp-content/uploads/AitoavioliittoKOUES18screen.pdf
Ei kannata jäädä kuulopuheiden varaan.Toisin kuin jossakin sosiaalisen median kentillä on väitetty, niin esite ei hyökkää ketään vastaan. Erilaiset tytöt ja pojat voidaan koulussa huomioida ilman, että käytetään epämääräistä sukupuolen moninaisuus-käsitettä, johon liittyy tällaiset väittämät: sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi tai sukupuolen voi itse määritellä.


Puheevuoro-blogissaan Vesa Matti Louekoski yritti tuoreeltaan ampua alas, jälleen kerran, Aito avioliitto ry:n ja tällä kertaa kouluesitteen. Blogi vilisee paikkansa pitämättömyyksiä. Louekoski kirjoitti mm. ”Yhdistys on tullut tunnetuksi koululaisten vanhemmille suunnatusta Seta-kiellosta” Se ei ole yhdistyksen sivusto.

Demokraatti-julkaisun mukaan Aito avioliitto ry rynnii kouluihin ja Louekosken mukaan häiriköi kouluja. Aito avioliitto ry sen sijaan lähetti esitteen postitse ja haluaa herättää keskustelua koulujen sukupuoli-opetuksesta. Lasten ja nuorten oikeus on kasvaa tytöistä naisiksi ja pojista miehiksi eikä tätä oikeutta saa horjuttaa sateenkaariliikkeen sukupuolikäsityksellä, jonka nyt niin kovin auliisti ja kritiikittömästi on Opetushallituskin omakseen ottanut.

Olen lukenut useita kommentteja, joissa väitetty esitteen sisältävän yhdistyksen ideologisen käsityksen sukupuolesta. En halua ottaa noin isoa kunniaa asiasta, joka on täysin riippumaton Aito avioliitto ry:stä, sillä yhdistys ei ole keksinyt sukupuolen kaksijakoisuutta. Sen voin todeta ja ilolla toteankin (kuten esitteessä): olemme naisia tai miehiä, tyttöjä tai poikia ja se ei ole ongelma. 

Oikeistoradikalismiako —vain nainen synnyttää

5.4.2018


Odotettu ”vastine” kirjoitukseeni ”Valeuutisten isä ja äiti” ilmestyi Vesa-Matti Louekoskelta 5.4.2018. Oikeistoradikalistiksi pääsee näemme nyt jo sillä, että toteaa vain naisten synnyttävän.

Kirjoituksessani 4.4 kritisoin YLE:n ideologisesti värittynyttä uutisointia: ”Yle sortuu valeuutisointiin uutisoidessaan 4.4.2018 ”Raskaus sujui ongelmitta, kertoo lapsen synnyttänyt isä.”
http://susannakoivula.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253300-valeuutisten-isa-ja-aiti

Louekosken mukaan hyökkäsin uutisen perhettä vastaan, mikä on käsittämätön ja täysin perusteeton väite. ”Tuosta vaan, ilman pienintäkään myötätunnon hiventä tai omantunnon tuskaa, Aito avioliitto-yhdistyksen puheenjohtaja ja Kristillisdemokraattien paikallispoliitikko Susanna Koivula hyökkää yksityiselämän suojaa nauttivaa suomalaista perhettä vastaan eilisellä kirjoituksellaan. http://vmlouek.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253335-merkitse-tama-paiva-muistiin

Perhe on itse tuonut poikkeuksellisen tilanteeseen julkisuuteen: transmies on synnyttänyt lapsen. Eikö kansalainen saisi kommentoida valtakunnallista uutista? En koe omantunnontuskia siitä, että analysoin tapaa, jolla YLE meitä valisti: Mies synnytti.

Kirjoituksessani korostin:”Kaikkia äitejä tulee kohdella, ja näin varmasti tapahtuukin, tasapuolisesti terveydenhuollossa, vaikka jollakin heistä olisi juridisena sukupuolena mies.” En suhtaudu kielteisesti sukupuolivähemmistöihin, vaan värittyneeseen uutisointiin.

Louekoski kirjoitti:”Aito avioliitto-yhdistys levittämine ennakkoluuloineen liimautuu saumattomasti vähemmistövastaisuutta eräänä tavaramerkkinään pitävään oikeistoradikalismiin.”

Louekoski haluaa sitkeästi leimata Aito avioliitto ry:n puheenjohtajineen päivineen jonkinlaiseksi äärijärjestökseksi. Perusteeksi riittää hänelle tällaisten tavallisten, vaarattomien ja totuudenmukaisten näkemysten ilmaiseminen: Miehet eivät synnytä, lapset tarvitsevat äitiä sekä isää, sukupuolia on kaksi tai, että avioliitto on naisen ja miehen välinen liitto..

Louekoski jatkaa: ”Aito avioliitto-radikalismin kielteinen vaikutus esimerkiksi sateenkaarinuorten hyvinvointiin on näkyvissä." Hän linkittää väitteensä tueksi YLE:n asenteellisen uutisen 23.2, jossa sanottiin näin Pirkanmaan Setan toiminnanjohtaja Mikko Väisäsen taholta: ”Sateenkaarinuoren vanhemmat ovat saattaneet toimia aktiivisesti tasa-arvoista avioliittolakia vastaan Aito avioliitto -liikkeessä." Yksittäisen sateenkaarinuoren vanhemmat ovat ehkä olleet mukana kansalaisaloite- kampanjassa. Allekirjoittaneita oli yli 106 000. On mahdollista, että joku vanhempi ei ole osannut toimia vanhempana rakentavalla tavalla nuortansa kohtaan. Tällä perusteella ei voi kuitenkaan yleistää tai todistaa, että tietty poliittinen katsontakanta tai vakaumus heikentäisi itsensä seksuaalivähemmistöön lukevien nuorten hyvinvointia.

”Koivulan kaltainen poliittista uraansa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen vastaisilla asenteilla siivittävä vaikuttaja on kaukana viattomuudesta.”

Se, etten jaa sateenkaariliikkeen näkemyksiä avioliiton sukupuolineutraalisuudesta tai sen sukupuolikäsitystä on selkeästi kova pala Vesa-Matti Louekoskelle. Hyvä on myös tiedostaa, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen paristakin löytyy ihmisiä, jotka jakavat näkemyksiäni.

On täysin mahdollista kunnioittaa sukupuolensa erilailla kokevia tai samasta sukupuolesta kiinnostuneita ihmisiä, vaikkei esimerkiksi uskoisi miesten synnyttävän lapsia. Aion tehdä niin jatkossakin, vastaväitteistä huolimatta.

Valeuutisten isä ja äiti


4..42018

Yle sortuu valeuutisointiin uutisoidessaan 4.4.2018:
”Raskaus sujui ongelmitta, kertoo lapsen synnyttänyt isä.”
https://yle.fi/uutiset/3-10143757

Aivan kuin olisi jotenkin todella tavatonta, että naisen raskaus etenisi ongelmitta. Kahdesta sukupuolesta  naiselle ja vain naiselle on mahdollista tulla raskaaksi ja synnyttää lapsi. Alaotsikko kuitenkin hämärtää tämän tosiasian. Sukupuolen juridinen vahvistaminen ei muuta tätä asiaa miksikään ja muun uskotteleminen on silkkaa sokeutta.

Jos uutisen transmies toivoo itseään kutsuttavan isäksi, niin se hänelle suotakoon. Uutisoinnissa tulee kuitenkin pyrkiä siihen, ettei ne ole mielipiteitä tai ideologisia ohjelmanjulistuksia, vaan että uutiset välittävät lukijalle tai kuulijalle vain sen mitä on oikeasti tapahtunut. Puolitotuus ei ole totuus.

Pääotsikko sentään osuu oikeaan: ”Sukupuolensa mieheksi korjannut synnytti vauvan.” Joskin otsikko herättää kysymyksen, mitä on sukupuolen korjaaminen, jos henkilö edelleen on mitä suurimmassa määrin sitä, mitä hän oli ennen sukupuolen korjaamista eli hedelmöittyvä, naissukupuolen edustaja.

Media tekee itseasiassa hallaa trans-identiteetin omaavien henkilöiden perheille, kun se näistä uutisoidessaan sortuu lukijoiden indoktrinointiin. Tolkun kansalaisia alkaa nimittäin risomaan vietävästi se, että heille sanotaan että musta on valkoista.

Kaikkia äitejä tulee kohdella, ja näin varmasti tapahtuukin, tasapuolisesti terveydenhuollossa, vaikka jollakin heistä olisi juridisena sukupuolena mies. Tämän takaamiseksi ei tarvita otsikoita synnyttävistä miehistä.

Terveydenhuollon järjestelmät eivät tunne synnyttäviä miehiä, kuten ei biologiakaan, eikä se ole väärin.

Sijaissynnytysten ongelmallisuudesta

Sijaissynnytykset ovat olleet erityisesti samaa sukupuolta olevien parien sekä myös yhä enevästi julkkisten suosiossa. Mistä puhumme, kun puhumme sijaissynnytyksistä?
3.3.2018

”Sijaissynnytys on yksi avusteinen lisääntymismenetelmä (assisted reproductive technology,ART) Sijaissynnyttäjä (surrogate) saatetaan raskaaksi ja synnytyksen jälkeen hän luovuttaa lapsen aiotuille vanhemmille (intended parents), jotka kasvattavat ja hoitavat lapsen. Perinteisessä sijaissynnytyksessä (traditional tai partial surrogacy) käytetään sijaissynnyttäjän omia munasoluja. Koeputkihedelmöitykseen perustuvassa sijaissynnytyksessä (gestational tai IVF surrogacy) käytetään aiotun äidin tai kolmannen naisen luovuttamia sukusoluja.1” https://apowiki.fi/wiki/Sijaissynnytys

Paine laillistaa sijaissynnytykset tulee kasvamaan myös kotoisessa Suomessamme, sillä niiden laillistaminen on sateenkaariliikkeen julkilausuttu tavoite. Sateenkaariperheet ry Twitterissä 1.3.2018: 

”Konservatiivipoliitikot pelkäsivät ‪#äitiyslaki‬-keskustelussa, mitä alamme ajaa, kun tämä laki menee läpi. Se on julkista tietoa ja löytyy nettisivuiltamme: ‪#lhbtiq‬-toimintaohjelma, ‪#translaki‬, ‪#sijaissynnytys‬ ja useamman kuin kahden juridinen vanhemmuus.” https://mobile.twitter.com/skperheet/status/969314971254390784

Ei ole yllätys, että juuri sateenkaariliike puhuu sijaissynnytysten puolesta lisääntyvästi nyt kun on vuosi kulunut avioliittolain muutoksen voimaanastumisesta.

”Tämän sukupuolineutraalin avioliittolain antaman viestin epärealistisuus näkyy kärjistetysti tilanteessa, jossa miespari haluaa itselleen lapsen. Joskus he käyttävät hyväkseen kahta naista lapsen hankkimisessa: he hankkivat yhdeltä naiselta munasolun, joka hedelmöitettynä istutetaan toisen naisen kohtuun. Näin he haluavat estää sen, ettei lasta kantanut nainen voisi vaatia oikeutta lapsen äitiyteen. Jakamalla äidin roolin kahteen osaan: munasolun luovuttajaan ja sijaisäitiin, he haluavat vähentää mahdollisuutta, että sijaisäiti voisi lapsen synnytettyään kiintyä niin paljon lapseensa, että hän vaatisi oikeutta pitää lapsen.”
http://aitoavioliitto.fi/artikkelit/avioliittolain-lapsivaikutuksia/

Sijaissynnytyksiin liittyy monia vakavia eettisiä ongelmia, kuten köyhien naisten alistamista synnytyskoneiksi ja lapsen tarpeiden ja oikeuksien sivuuttamista. Lapsesta tulee tilattava tuote ja tilausehdoista tulee ristiriitatilanteita, joita ratkaistaan aina oikeudessa asti. Ainahan sijaissynnytyksistä ei makseta palkkiota, mutta maksuttomuus ei poista niiden ongelmallisuutta. Maksullista sijaissynnytystä kutsutaan toisinaan kohdunvuokraukseksi.

”—Sveitsin korkein oikeus laajensi päätöstään toteamalla, että ”lasta on suojeltava alentamasta hyödykkeeksi, joka voidaan tilata kolmannelta osapuolelta”. http://aitoavioliitto.fi/uutiset/ulkomaat/lapsi-ei-ole-tuote-sanoo-sveitsin-korkein-oikeus/

Valtiolla ei ole velvollisuutta taata kaikille ihmisille biologisia lapsia. Valtio on sen sijaan velvoitettu edistämään ja valvomaan ihmisoikeuksien toteutumista, myös lasten. Euroopan parlamentti ja Euroopan neuvosto suhtautuu kielteisesti sijaissynnytyksiin:
”Euroopan parlamentti että Euroopan neuvosto katsovat sijaissynnyttämisen polkevan lasten ja naisten ihmisoikeuksia sekä kohtelevan lasta kauppatavarana.” http://aitoavioliitto.fi/uutiset/ulkomaat/euroopan-neuvosto-tyrmasi-sijaissynnyttamisen-aanin-16-14/


21.12.2015 Oikeus- ja työministeri Jari Lindström vastasi kirjalliseen kysymykseen sijaissynnytysten mahdollistamisessa. Ote vastauksesta:
”Kysymys sijaissynnytysten sallimisesta on paitsi monitahoinen, myös hyvin herkkä. Pariskunnat, jotka eivät ilman omaa syytään voi saada lapsia, saattavat ymmärrettävästi kokea täyskiellon kohtuuttomaksi. He voivat myös hakeutua sijaissynnytysjärjestelyyn ulkomaille, mikä on riskialtista kaikkien osapuolten näkökulmasta. Toisaalta kokemukset muista maista osoittavat, että sijaissynnytysten rajoitettu salliminen ei ole lopettanut hakeutumista sijaissynnytysjärjestelyyn ulkomaille. Lisäksi niin kotimaisiin kuin ulkomaisiinkin sijaissynnytysjärjestelyihin liittyy inhimillisiä epävarmuustekijöitä kuten se, että osapuolten tahto voi muuttua kesken järjestelyn. Tämä voi johtaa osapuolten kannalta kestämättömiin tilanteisiin.” 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_360+2015.pdf

Sijaissynnytysten laillistamista ei voida siis perustella silläkään, että se vähentäisi ulkomailla tapahtuvaa, sijaissynnytystoimintaa. 

Vaikka vaatimuksia sijaissynnytysten sallimiseksi esitettäisiin kuinka tunteisiin vetovasti tahansa, täytyy päättäjien uskaltaa asettaa rajoja ihmisten toiveille, silloin kuin emme voi tehdä muuta  suojellaksemme tosiasiallisia ihmisoikeuksia.


Merkitse tämä päivä muistiin

28.2.2018


Eduskunta äänesti 28.2.2018 äitiyslaki-aloitteen puolesta ja siten Suomesta tuli ensimmäinen maa, jossa äidin tyttöystävä vahvistetaan lapsen toiseksi äidiksi ja jonka seurauksena lapselle ei voida koskaan vahvistaa isää.

Konservatiivit, tai ylipäätänsä kenenkään, jonka mielestä lapsen oikeus isään ja äitiin on oltava lainsäädännön lähtökohta, ei kannata unohtaa tämän päivän äänestyskäyttäytymistä tulevissa eduskuntavaaleissa. Kokoomusta ei konservatiivien kannata äänestää. (Nykyisistä nyt ainakaan ei kovin montaa..)

Eduskunnan enemmistö on rähmällään sateenkaari-agendan edessä ja tulokset ovat karuja. Kuten sukupuolineutraalin avioliittolain yhteydessä, niin ei nytkään lapsivaikutusarvioita tehty.Lapsivaikutusarvioksi ei riitä se, että jokin vaikuttaisi hyvältä lapselle, vaan sen tulee sisältää kokonaisvaltaisen arvion päätöksen vaikutuksesta lapsiin. Useat isot lapsijärjestöt kannattivat äitiyslaki-aloitetta ja siten viittasivat kintaalla lapsen parhaalle: MLL, Unicef, Väestöliitto, Pelastakaa Lapset ja Lastensuojelun Keskusliitto.
 

Äitiyslain lähettämä signaali on hyvin vahingollinen koko suomalaiselle yhteiskunnalle: ihmisiä kannustetaan perustamaan perheitä tavalla, jossa lapsen lähtökohta on suunnitelmallisesti elää isättömänä. Äitiyslakia on syystä kutsuttu isättömyyslaiksi.

Lapsen etu ei ole isättömyys, joten äitiyslain kutsuminen lapsen edun mukaiseksi on pahan sanomista hyväksi.

Tämä ydinperhettä ja lapsen oikeuksia heikentävä kehitys jatkuu niin kauan kuin lapsen etuna nähdään erilaisten perherakenteiden keinotekoinen asettaminen samalle viivalle. Sateenkaariperheiden lapset eivät hyödy siitä, että yhteiskunta uskottelee eliittiä myöten, että äiti ja äidin tyttöystävä voisi korvata isän.

Miltä sukupuoli tuntuu?

6.2.2018

Kaipaatko lisää ymmärrystä siitä, mistä on kyse trans-liikkeessä? Jos vastasit kyllä, niin suosittelen katsomaan Tohtori Ryan T.Andersonin luennon ”When Harry Became Sally: Responding to the Transgender Moment” täältä https://m.youtube.com/watch?v=BoeBLvIe5mk

Video on hyvin mielenkiintoista katsottavaa ja kuunneltavaa, koska Ryan T.Anderson on terävä kuin partaveitsi analysoidessaan syvällisesti trans-aktivistien väitteitä sukupuolesta ja sukupuoli-identiteetistä. Vapaasti kääntäen nostan joitakin huomioita luennolta.

Tohtori Ryan T.Anderson kuvaa trans-liikkeen sanomaa näin:”What we believe is real”. “Se mitä uskomme, on todellista.” Henkilö uskoo sisimmässään olevansa jonkinlainen. Kukaan ei kuitenkaan tule joksikin vain sillä perusteella, että hän kokee olevansa jotakin. Tohtori T.Anderson kehottaa luennollaan esittämään näitä (erinomaisia) kysymyksiä ihmisille, jotka ovat omaksuneet gender-ajattelun:

Jos sukupuoli on koko ajan muuttuva sosiaalinen konstruktio, miten (sukupuoli-)identiteetti voisi olla pysyvä?

Miten voi olla vankina väärässä sosiaalisessa konstruktiossa?

Miltä sukupuoli tuntuu?

Minkä merkityksen voimme antaa sukupuolelle ilman ruumiillista sukupuolta?

Miltä tuntuu olla nainen, ilman että on naisen kehossa?

Entä miltä tuntuu olla mies, ilman miehen kehoa?

Miltä tuntuu olla nainen ja mies samaan aikaan tai ei kumpaakaan?

Miten meillä olisi pääsy siihen tietoon, mitä on olla nainen (apart from being a woman?) olematta nainen?
 

Omana kommenttina lisään tähän yksinkertaisen esimerkin: Transnainen (=mies, joka omien sanojensa mukaan kokee itsensä naiseksi) ei kykene todellisuudessa tietämään, miltä tuntuu olla nainen.

Tohtori Anderson kertoo samaisessa puheessa siitä, kuinka trans-aktivistit pyrkivät taivuttelemaan ihmisiä puolelleen väittämällä, että transsukupuolisuudessa on kyse on siitä, millainen joku oikeasti on, ei siitä millaiseksi joku itsensä k o k e e. Andersonin mukaan trans-liike esittää sukupuolikäsityksensä  tieteellisenä tosiasiana, vaikka se on filosofinen ja “luoja paratkoon” jopa uskonnollinen näkemys ihmisestä.

Luennollaan Anderson tuo ilmi sen, miten trans-lapsia hoidetaan 45:llä klinikalla Amerikassa. Hoito-ohjelma on 4-vaiheinen, joka alkaa 3-vuotiaan iässä. Vaatimuksena on, että lapsi johdonmukaisesti ja itsepintaisesti kertoo olevansa transsukupuolinen. Tällöin aloitetaan lapsen sosiaalinen transitio (siirtyminen toiseen sukupuoleen). Lasta aletaan sosiaalistaa sukupuoli-identiteettiin, ei enää tämän omaan sukupuoleen. Lasta aletaan kutsumaan uudella nimellä, hän saa uudet vaatteet ja uuden persoonapronominin (he/she). Lasta ei tästedes ohjata arjessa hänen sukupuolensa vaan hänen sukupuoli-identiteettinsä perusteella.
 

2.vaiheessa 8–10-vuotiaiden murrosikä pysäytetään hormoneilla. Hormoneilla, joiden alkuperäinen tarkoitus oli myöhäistää liian varhaista murrosikää. Nyt niitä käytetään pysäyttämään lapsen murrosikä! 3.vaiheessa 16-vuotiaille lapsille aletaan antamaan vastakkaisen sukupuolen hormoneja ja 4.vaiheessa lapsen täyttäessä 18 vuotta, hänelle suositellaan joko alavartalon tai ylävartalon leikkausta tai molempia. T. Anderson toteaa, että tällaisella hoito-ohjelmalla lapsi suljetaan transsukupuolisuuteen ja häneltä viedään kaikki muut vaihtoehdot. Lapsen vanhempia taas painostetaan tukemaan lasta transsukupuolisuuteen väittämällä heille, että muussa tapauksessa lapsi tekee hyvin suurella todennäköisyydellä itsemurhan.

Tohtori Ryan T.Andersonin mukaan transsukupuolista tulisi auttaa pääsemään sopusointuun hänen kehonsa kanssa, sen sijaan että muutettaisiin kehoa vastaamaan transsukupuolisen mieltä. “Biologia ei ole kiihkoilua”, teroittaa hän kuulijoilleen.Luennolla oli paljon muutakin hyvää asiaa, joten kannattaa katsoa luento kokonaisuudessaan alkuperäisellä kielellä.


Missä nyt mennään Suomessa?

Trans-liike on kiristänyt vauhtiaan ja valtavalla vyörytyksellä se pyrkii saattamaan sekasortoon selkeän, biologiaan perustuvan sukupuolikäsityksen tarjoilemalla erityisesti median kautta tunteisiin vetoavia tarinoita ”omana itsenä olemisesta” ja muutostarinoita, joissa sukupuolen vaihdosprosessi glorifioidaan ”rohkeutena olla erilainen.” Trans-liike tavoittelee avoimesti lapsia tielleen ja uskon, että Suomessakin painopiste alkaa siirtymään lapsiin ja nuoriin yhä voimakkaammin. Opetushallituksen myötävaikutuksella kaikki oppilaat pyritään saattamaan uuden sukupuoli-käsityksen piiriin. Jos koskaan, niin nyt tarvitaan oikeaa ymmärrystä sukupuolesta ja transsukupuolisuudesta. On sinänsä absurdia, että jouduin ylempänä kirjoittamaan biologiaan perustuvasta sukupuoli-käsityksestä (selkeyden vuoksi). Ei nimittäin ole sukupuolta irrallisena biologiasta: siinä missä ikä on sidottu henkilön syntymäaikaan, pituus hänen vartalonsa mittaan, niin on myös ihmisen sukupuoli sidoksissa hänen biologiaansa.

Tähän loppuun koen tarpeelliseksi kirjoittaa vielä kaksi sanaa:

Älkää eksykö.

Äitiyslaki-aloitteen epäkohdista on vaiettu

1.2.2018
Eduskunnan lakivaliokunta on päättänyt tehdä Äitiyslaki-kansalaisaloitetta KAA 3/2016

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KAA_3+2016.aspx puoltavan mietinnön, josta eduskunta äänestänee helmikuussa 2018. Aloitteessa ehdotettujen lakien epäkohdista on tyystin vaiettu valtamediassa ja aloitetta puoltavissa lausunnoissa (esimerkkinä Lapsiasiavaltuutettu, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset).

Voisi kuvitella, että suoraan lapsia koskettava lakialoite saisi edes jonkun journalistin esittämään yhden tai kaksi kriittistä kysymystä sen sisällöstä. Eniten ihmettelen kansanedustajien enemmistön hiljaisuutta äitiyslaki-aloitteesta. Eikö yhdenvertaisuus kosketa lapsia? 

 

Äitiyslain säätäminen johtaisi lapsen oikeuksien heikentymiseen:

”Mikäli lapselle vahvistettaisiin hedelmöityshoitoon suostumuksen antanut nainen toiseksi äidiksi, niin lapselle ei voitaisi sen jälkeen enää koskaan vahvistaa isää, vaikka lapsen synnyttänyt äiti ja biologinen isä sekä 15-vuotta täyttänyt lapsi niin haluaisivat.”
http://aitoavioliitto.fi/wp-content/uploads/Täydentävä-lausunto-Äitiyslaki.pdf

 

Lisää tietoa ehdotetun äitiyslain epäkohdista:
Oikeusministeriön työryhmän lausunnossa äitiyslaki-asiasta sanottua https://www.otakantaa.fi/fi/keskustelut/251/kommentti/2060/#kommentti-2060

Äitiyslaki-aloitetta koskevia kirjoituksia https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/199/osallistuminen/460/keskustelu/

Äitiyslaki-aloite ja sen vaikutukset

https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/199/

Äitiyslaki-aloitteesta on tehty myös opinnäytetyö: Camilla Hyypiä ÄITIYSLAKI KANSALAISALOITTEENA – huomioita tuomioistuimen näkökulmasta.

https://www.theseus.fi/handle/10024/137898 
 


Äitiyslaki-aloitteen epäkohdista ei tule vaieta.