Eduskunnan vaakakupissa aikuisten toiveet ja lapsen oikeudet

Liittyvätkö avioliitto, perheen perustaminen ja lapsen oikeudet yhteen? Mitä
Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, artikla 16 asiasta sanoo?
 

1. Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen.

2. Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta.

3. Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan.

Jotkut innokkaat sukupuolineutraalin (avio)liiton kannattajat väittävät, ettei avioliitolla ja lasten oikeuksilla tai perheellä ole mitään tekemistä keskenään, he joko eivät eivät ole tietoisia kyseisestä artiklasta tai ymmärrä sen sisältöä.

Ja jos avioliitolla ei todella olisi mitään tekemistä perheen kanssa, niin miksi sukupuolineutraaliin avioliittolakiin vetoamalla vaaditaan naispareille hedelmöityshoitoja tai ulkoista adoptiota samaa sukupuolta oleville pareille? Näyttää siltä, että perheet ja lapset otetaan avioliitto-keskusteluun mukaan vain jos se näyttäisi laajentavan omia oikeuksia. Mutta jos joku esittää, että aikuisten" oikeuksien "laajentaminen todellisuudessa kaventaa lasten luontaisia oikeuksia, niin yhtäkkiä lapsen oikeudet ovat vain keppihevosia koko keskustelussa! Kopoti kopoti.

Perhe on oikeutettu yhteiskunnan suojeluun ja näin päättäjillä on oikeus ja velvollisuus säätää lakeja tästä lähtökohdasta. Avioliitto alkuperäisessä muodossaan on yhteiskunnan vakaudeksi ja lasten parhaaksi. Samaa sukupuolta olevien liitoissa lapsi on lähtökohtaisesti erotettu joko isästään tai äidistään, kun taas eri sukupuolta olevien liitoissa lapsi syntyy lähtökohtaisesti äitinsä ja isänsä hoidettaviksi ja osaksi kumpaisenkin sukua.
Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustuva ydinosa ja siten on vahingollista viestiä lainsäädännön kautta, että lasten biologinen side vanhempiinsa ei ole niin kovin tärkeää.

Pian on eduskunnalla uusi mahdollisuus harkita: kummat painavat vaakakupissa enemmän, lasten oikeudet vai aikuisten toiveet –sillä kansalaisaloite avioliittolain säilyttämisestä naisen ja miehen välisenä on saapumassa eduskuntaan.