Syrjinnästä vapaa puheenvuoro

28.8.2018

"--Arvoisa puheenjohtaja, valtuusto ja yleisö. Syrjinnästä vapaa alue -kampanjan tavoite syrjinnän vastustamisesta on kannatettava periaate.Myös me kristillisdemokraatit tunnustamme kaikkien ihmisten yhtäläisen ihmisarvon ja oikeuden tasapuoliseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun.

Kyseisen kampanjan taustajärjestöissä on mukana myös Seta ry ja siksi herääkin kysymys siitä, mitä kaikkea voidaan määritellä syrjinnäksi, jota kaikkien on Mäntsälässä vastustettava. Voidaanko syrjinnäksi katsoa pitäytyminen sellaiseen avioliitto-näkemykseen, jossa avioliittoa pidetään vain naisen ja miehen välisenä liittona? Onko syrjivää kertoa sukupuolten määrän olevan muuttumattomasti kaksi?

Avioliitto vain naisen ja miehen välisenä liittona ei ole koskaan perustunut syrjintään, vaan tarpeeseen lujittaa yhteiskunnan perusyksikköä, perhettä ja tarjota lapselle lähtökohta kasvaa omien vanhempiensa hoidossa. Sukupuoli taas on biologinen ominaisuus, toiset ovat miehiä ja toiset naisia, hedelmöittymisestä saakka. Seta ry, sateenkaariliikkeen edustajana tuomitsee kuitenkin nämä molemmat näkemykset perusteettomasti fobisina ja syrjivinä kannanottoina.Näin ei tule kuitenkaan Mäntsälässä tehdä, vaan kunnioittaa jokaisen ihmisen oikeutta vakaumukseen sekä biologia-perustaiseen sukupuolikäsitykseen.

Tänä aikana myös kovin herkästi asiallinen kritiikki saa vihapuheen nimen ja se on omiaan tukahduttamaan ja rajaamaan yhteiskunnallista keskustelua. (Erityisesti tämä näkyy maahanmuutto ja sukupuoli-keskustelussa.) Kampanjaa ei saa käyttää omien poliittisten agendojen ajamiseksi ”syrjinnän kiellon” varjolla, vaan sen tulisi aidosti edistää kaikkien mäntsäläläisten oikeutta elää, ajatella ja toimia omalta arvopohjaltaan. Näillä varauksilla, kannatan -- aloitetta ”syrjinnästä vapaa Mäntsälä”.

Tämän puheenvuoron käytin 28.8.2017 Mäntsälän kunnanvaltuustossa, koskien tuoretta valtuustoaloitetta, nimeltä "Syrjinnästä vapaa Mäntsälä."