Setan uskontunnustus rippikouluihin

Turun kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan jäsen, Jukka Väisänen kirjoittaa Uusi Suomen puheenvuoro-blogissa seuraavasti 30.6.2015: "Vaikka kirkko on uudistunut askel askeleelta, on hyvä kysyä, mitä rippikouluissa opetetaan esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä...Rippikoulujen tehtävä on hyväksyä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Jokaisen nuoren on voitava osallistua rippikouluun sellaisena kuin on. Kenenkään työntekijän ei kuulu ilmaista sitä omaa vastustavaa mielipidettä, jos se on sellainen. Ahdasmielinen suhtautuminen usein vain pahentaa nuoren olotilaa. Olisi hyvä selvittää, olisiko sateenkaaririppikoululle kysyntää..Olisi hyvä tietää sinun ajatuksistasi ja mahdollisista muistoistasi rippikouluun liittyen. Tieto niistä on tärkeää, koska ilman sitä mikään ei edisty."

Väisänen haluaa tietää mitä rippikouluissa opetetaan (valvontaa) ja esittää, ettei kirkon työntekijä saa opettaa kristillistä seksuaalietikkaa, vaan hänen pitää edistää LGTBQ-ideologiaa. Näin uskonnonvapaus ohitetaan, ulkopuolelta määritellään "oikea puhe". Lopuksi hän haluaa tietää kokemuksia aiheesta, jotta asiat voitaisiin muuttaa (painostetaan kirkkoa, jotta sisältäpäin rajoitettaisiin sananvapautta). Huomioi erityisesti: kukaan työntekijä ei saa vastustaa LGTBQ-liikkeen tavoitteita avoimesti. Olisi vain alistuttava.

Kysyn, miten toteutuu yhdenvertaisuus ja tasa-arvo suhteessa uskonnollisiin yhdyskuntiin ja yhteisöihin, jos
edellä mainittuja arvoja tulkitaan yksisilmäisesti LGTBQ-liikkeen näkökulmasta? Rippikoulujen tehtävä ei ole edistää gender-agendaa eikä sukupuolineutraalia avioliittokäsitystä. Rippikouluissa annetaan kasteopetusta elämä-usko-rukous-rippikoulusuunnitelman, kirkon tunnustuksen ja Raamatun pohjalta. Nuorten hyväksyminen ei ole kiinni siitä, hyväksyykö työntekijä "setan uskontunnustuksen".  Kaikkia nuoria kohdellaan rippikouluissa tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti jo nyt, sateenkaaririppikouluille ei ole tarvetta.

”Sen sijaan heteronormatiivisuuden tuputtaminen ainoana oikeana vaihtoehtona on jätettävä pois.” Sen sijaan toivottavaa lienee Väisäsen näkökulmasta ”tuputtaa ainoana oikeana vaihtoehtona” LGBTQ-ideologiaa? Rippikouluissa saa täysin vapaasti opettaa avioliitosta naisen ja miehen välisenä liittona, onhan se kirkon virallinenkin kanta ja käytäntö Suomen Evankelisluterilaisessa kirkossa.  Tämä vapaus halutaan kuitenkin riistää ja tämän lisäksi pyritään demonisoimaan klassinen kristillinen seksuaalietiikka ja Raamatun sukupuoli-käsitys, jopa väittää näitä lainvastaisiksi näkemyksiksi.

Olen hämmästynyt siitä, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan jäsen haluaa yhteiskunnan taholta kontrolloitavan millaista seksuaalietiikkaa Suomen Evankelisluterilaisessa kirkossa saa opettaa. En ole kuitenkaan yllättänyt, sillä monet seksuaalivähemmistö- ja sukupuolivähemmistöaktivistit suhtautuvat erittäin kielteisesti uskonnollisiin yhteisöihin, jos näiden seksuaalietiikka eroaa heidän omista näkemyksistä.

Olen saanut tietooni, että kahta rippikoulun työntekijää on tänä kesänä painostettu, jotta nämä eivät toisi esille kriittistä kantaansa sukupuolineutraalia avioliittolakia kohtaan. Painostuskeinoina on käytetty valittamista esimiehille, uhkausta erota kirkosta ja syytetty jopa ”nuorten itsemurhaan ajamisesta” –koska kirkon työntekijät on pitäytyneet naisen ja miehen väliseen avioliittokäsitykseen.

Jos jo nyt tasa-arvon ja yhdenvertaisuuteen vedoten yritetään kontrolloida rippikoulujen seksuaalietiikkaa, vaientaa naisen ja miehen välistä avioliittoa kannattavat kirkon työntekijät ja gender-kritiikki, niin mitä tapahtuisikaan vuonna 2017? Sukupuolineutraalin avioliittolain kumoaminen on välttämätöntä, jos haluamme elää maassa, jossa toteutuu uskonnon- ja sananvapaus.

Allekirjoita kansalaisaloite sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamiseksihttp://www.aitoavioliitto.fi/kansalaisaloite.html

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/85780A9E8154761EC225770A003912B4/$FILE/Rippikoulusuunnitelma%202001.pdf

--
Lisäys: Ylläoleva teksti on siis vastine Jukka Väisäsen blogikirjoitukseen. Vihreiden Väisänen haluaa kontrollin alle kristillisen seksuaalietiikan,  jolloin "vastustavaa" käsitystä ei saisi hänen mukaansa ilmaista.  Käytännössä tämä johtaisi siihen, ettei perinteistä näkemystä avioliitosta tai sukupuolisuudesta saisi opettaa. Eli kuka vastustaa ja mitä? 

Sivuhuomautuksena vielä se, ettei rippikoulujen keskiössä ole ihmisen seksuaalisuus vaan se, että "Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka Häneen uskoo, joutuisi kadotukseen vaan saisi iankaikkisen elämän. (Joh.3:16)

--
Julkaistu aiemmin Uusi Suomen Puheenvuoro-blogissani 1.7.2015